Kommentarer

Sjögrens tafatta regering

Sjögrens tafatta regering kommer ingen vart. Att skylla alla fel på motparten ger heller inget resultat. Det är helt rätt som Benita säger. Åland måste sätta ner foten. Söka hjälp utifrån. Men med denna regering blir resultatet det samma vart de än vänder sig. Tyvärr!

Så rätt Du har, igen, Emil

Så rätt Du har, igen, Emil Ulmetoft! På Olle Salméns och "Woivins", bland andras, tid vid makten ... då, utan hinder i form av stärkkrage, slips och plånbok, då bäddade man i lag med Finlands toppar för självstyrelsens utveckling i bastun. I detta MeToo-dogmens tidevarv ... nu är dylik personlighet givetvis utesluten. Och resultatet är mer än påtagligt därav! Via enbart dylikt som en smått fisförnäm presidentbal åstadkoms i princip ingenting.

Att kommunreformen säkerställer en mer jämlik tillgång till service är välkänt. Men hur möjligheterna att finansiera en sådan kan förbättras har blivit hängande i luften.

Talar de stora globala trenderna vi just nu ser för eller emot en positiv ekonomisk utveckling för Åland? För vår viktigaste bransch sjöfarten är svaret i bästa fall tudelat.

Ekonomisk sett lönar det sig att födas som man. Denna gamla sanning bekräftas av Åsubs jämställdhetsbilaga, som publicerats i samband med landskapsregeringens budgetförslag.

Det är inte konjunkturen som är det stora problemet för Åland, utan den åländska ekonomins oförmåga att generera tillväxt oavsett om det råder goda eller dåliga tider.

En sak som man inte lägger tillräcklig vikt vid när man diskuterar jämställdhet är ekonomi. Att det är helt livsviktigt för flickor och kvinnor att ha en utbildning som gör att de kan försörja sig i livet.

Viking Lines agerande kring minnesmonumentet över grundarna Gunnar och Ellen Eklund väcker frågor. Oavsett vad som ligger bakom beslutet att dra in finansieringen framstår det utåt som att Viking Line anammar en allmän tradition av att marginalisera historiens kvinnor.

Kanske vi borde använda Alla helgons dag till att tänka på tidens obevekliga gång och på hur allt förändras.

Mellan 1970 och 2014 har bestånden av vilda ryggradsdjur minskat med i snitt 60 procent. Trenden pekar på att siffran om två år kan ha ökat till 70 procent.
Orsaken: Människans överkonsumerande levnadssätt.

Mariehamns stad har gått med på att stöda ett minnesmärke över Gunnar och Ellen Eklund i Esplanaden, men nu verkar plötsligt Ellen Eklund ha försvunnit från planerna.

I skuggan av turerna kring Fifax och öppna bråk mellan kommunpolitikerna har en rad satsningar på turism och företagande initierats av närings- och kulturnämnden i Eckerö samt föreningen Upplev Eckerö.

Finlandssvenskarna verkar börja ta sig ton mot att gång på gång bli överkörda av den finskspråkiga majoriteten. Det senaste exemplet är uppmaningen i Hufvudstadsbladet att bojkotta filmen om konstnären Helene Schjerfbecks liv. Orsaken är att alla i filmen talar finska.

Lägg ordet ”conservation agriculture” på minnet. När åtgärderna mot klimatförändringen måste trappas upp kan den här typen av jordbruk vara en del av lösningen.

Många hävdar att Åland är för litet för att spela en roll i klimatfrågor. Det är inte sant. Alla kan spela en roll.

Fler ledare