Det finns ingen saklig grund för att placera regeringen Katrin Sjögren i samma fack som Nordiska motståndsrörelsen eller Antifascistisk aktion.

Kommentarer

Centerns och JPs uppträdande

Centerns och JPs uppträdande är inte värdigt Åland. Man måste minnas att politiker/tjänstemän på finska sidan i viss mån följer med vad som sägs i den åländska debatten. Ni kan själva tänka er hånskratten när de exempelvis ser frågorna i den planerade folkomröstningen och hur de är framtagna. I ett senare skede skall samma personer eventuellt vara involverade i synnerligen tekniskt avancerade ekonomiska frågeställningar med Finland som motpart. Detta duger inte.

Nå, dom finska politikerna

Nå, dom finska politikerna hånskrattar säkert när dom ser vilken röra denna mycket svaga regering har åstadkommit. Har finnarna någonsin lekt med Åland som dom gör idag ? Vad hjälper det att Ålands regering bjuder den ena finnen efter den andra på betald vistelse på Åland . Finnarna tar det som en semesterresa .Och resultatet är noll !

Det beror på säkert en del på

Det beror på säkert en del på att sannfinländarna nu är med i politiken. Dels på den djupa lågkonjunkturen i Finland och det stålbad de går igenom. Att då tala om att höja klumpsumman till Åland är naturligtvis dålig tajming. Är 2016 tog Finland 2.2 miljarder i nya lån, dvs nästan 200 miljoner i månaden så en höjning av klumpsumman till ett skuldfritt Åland har inte högsta prioriet. Men en stor orsak tror jag personligen är Finlands totala ointresse av och för Åland. Sedan Finland gick med i EU finns varken tid, engagemang eller kraft att lägga på små inrikesfrågor. Det är säkerligen inte bara Åland som märkt av att intresset för små inrikespolitiska frågor minskat bland rikspolitikerna och de högre tjänstemännen. Så när ålänningarna vill diskutera utvecklad självstyrelse kan de inte förvänta sig en engagerad och konstruktiv motpart. Jag tror inte det beror på illvilja utan rent och skärt ointresse. Här gäller det för de åländska politikerna att vara skickliga lobbyister och inte bara hänvisa till 100 år gamla avtal.

Demokrati, vad är det ?

Demokrati, vad är det ? Indien är ett s k demokratiskt land. Alla som levt i det indiska samhället vet att demokratiska värderingar ej existerar. Grekland, demokratins vagga, träffat ett flertal grekiska läkare som uppgivit att dom ej får jobb i Grekland p g a att dom ej " känner" någon, ej heller har dom råd att betala mutor som annars fodras.Fria val ? Erdogan i Turkiet höll val. Demokrati ? Inte i mina ögon, eftersom jag även sett Turkiet inifrån. Åland, demokrati ? Med en kansliminister som i insändarspalten hötter med näven åt delar av befolkningen .Nä, du Lampi,demokratin rymmer många obehagligheter !

Åländska barn är mer aktiva på nätet än någonsin. Nu gäller det för vuxna i deras närhet att hänga med i svängarna. Bara genom att öka vår egen kunskap på området kan vi hjälpa barnen att orientera sig tryggt på nätet.

I dag startar kampanjen läskonditionspasset – ett utmärkt och lustfyllt tillfälle att träna såväl hjärna som kropp. Läsning i kombination med motion är rena mirakelhälsokuren –och helt gratis.

Privatiseringen har hittills inneburit en bra skärgårdstrafik till lägre kostnader, men riskerar privatiseringen att gå ut över verksamhetens långsiktighet?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

Fler ledare