Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Ewa Danielsson, kommundirektör i Saltvik.

Huruvida vi ska ha havsbaserade fiskodlingar i Östersjön i framtiden och hur de i så fall ska se ut är en lika intressant som svår fråga. Däremot finns det anledning att vara restriktiv med tillstånden tills vi sett fler prov på miljöförbättrande åtgärder.

Det finns en tendens som löper som en röd tråd genom sommarens mediebrus. Denna sommar ska allt avslöjas, ingen privat detalj är för liten för att luftas av sommarpratare i etern. Och privatlivets helgd, det är ett begrepp som glömts för länge sedan.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Maria Hoikkala, polismästare vid Ålands polismyndighet

Lantbrukarna riskerar hamna i en svår sits i och med sommarens torka. Det bästa du kan göra för att hjälpa till är att köpa åländskt kött.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Johan Dahlman, Järsöbo och pensionerad vd.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Susanne Eriksson, lagtingsdirektör.

Varken de som arrangerar Rockoff eller tjänstemännen i Mariehamns stad är utan skuld i det bråk som blossar upp med jämna mellanrum.

Tonårs- och ungdomstiden kan vara tuff för många. För den som avviker från normen är det extra tufft. Allra tuffast har sannolikt den som är född i ”fel kropp”.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Gustaf Widén, författare och journalist.

En långsiktigt stabil flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm är antagligen för mycket att hoppas på. Samtidigt är Åland trots allt lyckligt lottat gällande förutsättningarna att upprätthålla acceptabla flygförbindelser.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Sirkka Wegelius, stadsarkitekt.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Gun Carlson, ordförande för Norra Ålands pensionärer.

Tanken med EU:s dataskyddsförordning GDPR är god, men i slutändan kan effekten bli att småföretag drabbas och att kriminella löper mindre risk att åka fast.

Fler ledare