När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen. För att de omtalade hjulen ska rulla är det därför avgörande att den offentliga sektorn beter sig tvärtom.

Viktigt är att landskapsregeringen och kommunerna inte permitterar och avskedar sina anställda. Viktigt är att planerade offentliga investeringar genomförs. Under 1990-talets så kallade ”lama” drog man på investeringarna eftersom räntorna var så höga. Detta är inte fallet nu. Tvärtom har en svag tillväxt under lång tid bidragit till sällsynt låga räntor.

I Mariehamn behöver grundskolorna rustas upp, Lilla holmen och stadens övriga rekreationsområden behöver få en ansiktslyftning och staden äldsta byggnadsbestånd borde skötas. Rådhuset står fortfarande och gapar tomt.

För nästa exakt ett år sedan lämnade undertecknad tillsammans med Robert Liewendahl, Ulla Holmström, Dennis Björk, Jonny Andersen och Gun-Maj Lehto över ett väl genomarbetat förslag om en ombyggnad av Doktorsvillan till stadsstyrelsen. Ett ypperligt objekt att förverkliga nu. Under 1991-1995 års kris iordningställdes bland annat Vårdö bönehus och Vårdö skolmuseum.

Även om orsakerna till coronakrisen är andra än de som förorsakade laman på 1990-talet så är effekterna likartade. Hög och långvarig arbetslöshet måste undvikas. Arbetslöshet skapar långvariga skador på ekonomin och drabbar de ekonomiskt mest utsatta i vårt samhälle.

Vid sidan av de direkt drabbade får kommunen ta den största smällen. Kostnaderna för utkomststödet ökar kraftigt, köpkraften minskar och risken för psykisk ohälsa ökar. Minskade skattintäkter och ökade kostnader försvagar kommunernas ekonomi.

Coronakrisens särdrag är att den kan slå ut delar av, eller hela, äldreomsorgen om smittan får fotfäste bland de äldre och den personal som sköter dem. Också detta ansvar ligger på kommunerna. Eftersom all hälso- och sjukvård ligger på ÅHS är det nödvändigt att nya samarbetsformer skapas mellan kommunernas äldreomsorg och ÅHS. Något som är nödvändigt oberoende av Coronaviruset eftersom kommunernas äldre blir allt fler och kräver allt mer hälso- och sjukvård.

När denna kris är över hoppas jag att samarbetet fått nya former som blir permanenta. De äldres bästa måste vara i fokus i stället för en evig kamp om vem som ska betala.

I sin krönika ”Kommunerna behöver mer pengar – nu” (3.4) är Edvard Johansson inne på samma linje som Socialdemokraterna. Han gör vissa markeringar som antagligen ska uppfattas som en distansering från det socialdemokraterna hela tiden framhållit. Men det är en bagatell. För oss är det viktigaste att kommunerna nu får ekonomiskt stöd från regeringen. Det biter kanske bättre på finansministern och kommunministern när Johansson säger samma sak som socialdemokraterna.

Det man kan oroa sig för är att stödet till kommunerna dröjer för länge. Det borde vara klart nu och betalas ut innan allt för stor skada är skedd. Regeringens företagsstöd verkar inte fungera. Se nu till att stödet till kommuner ger resultat. Lär av Magdalena Andersson. Hon har handlingskraft. Likaså Sanna Marin och hennes regering i Helsingfors.

Barbro Sundback (S)

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare