Tack för att du engagerar dig i den för Åland så viktiga vindkraftfrågan, Jens Harberg (22.6).

Åland var tidigt ute med att utnyttja vindkraften. Redan 1991 byggdes det första vindkraftverket på Åland. I dag nära 30 år senare finns det 19 vindkraftverk.

Vi på Åland förstod tidigt att vindkraft är framtidens melodi både som kraftkälla men även som ett rent och fossilfritt alternativ. Vi har även kunskapen. Åland har som ambition att vara en ledande grön ö för en omställning till ett fossilfritt samhälle.

Det är en av de viktigaste drivkrafterna för oss inom Vind AX när vi nu planerar för tio nya miljövänliga vindkraftverk – att få ett så grönt samhälle som möjligt med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.

Visst är de tio nya planerade vindkraftverken större än de som redan finns på Åland. Beskrivningen av storleken stämmer relativt väl. Rotordiametern är 130 meter och navhöjden är 115 meter. Lägger vi därtill halva rotordiametern på höjden så blir den totala höjden 180 meter.

Allt detta finns beskrivet på vår hemsida och vi har även informerat om projektet vid olika tillfällen och i olika kanaler. Senast den 8 juni då Ålands vindenergi andelslag ordnade ett informationstillfälle i Sjöfartsmuseets auditorium.

Tekniken går hela tiden framåt – effekten blir högre samtidigt som ljudeffekterna från rotorbladen minskar. De vindkraftverk som installerades för 30 år sedan hade en helt annan prestanda än de vi installerar i dag. Om 30 år är de ytterligare mer effektiva.

Vår ambition är att genomföra projektet med stöd från så många ålänningar och åländska investerare och företag som möjligt. Intresset är stort. Senast den 31 juli vet vi vilka som vill investera.

Hittills, trots rådande situation med Coronaviruset, är många intresserade. Epidemin har lärt oss mycket – inte minst att det kan vara bra att vara lyhörda för nya möjligheter.

I dessa tider tycker vi det är mycket passligt att öka vår självförsörjandegrad på el från 18 till 65 procent. Den el som kommer att produceras på Långnabba ger el till motsvarande 10.000 hushåll.

Vi vill skapa projekt Långnabba tillsammans med er ålänningar och göra det så grönt som möjligt. Det är vad Åland, den gröna ön, har som övergripande ambition och det är en investering för framtiden helt i linje med Parisavtalets agenda. Och en fossilfri investering för kommande generationer.

Leif Nordlund

Vind AX Ab

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare