I Leif Nordlunds och Vind AX Ab:s försök till information om Långnabbaprojektet i Ålandstidningen den 24.6 framkommer inga svar på de frågor som berörda Eckeröbor, genom mig, tidigare har efterfrågat. Att vindproducerad el just nu är en av de bästa kraftkällorna är vi alla överens om. Men vindkraft får inte upphöjas till en ”helig ko” som hänsynslöst påtvingas medborgarna, vilket just nu är fallet med Långnabbaprojektet.

Bullerproblem. Även om möllornas buller är maximerat till 40 decibel vid bostad, kvarstår det oavbrutna svischande rotorljudet alla timmar dygnet om. I längden utgör detta ljud påtvingad bullerterror som ingen i Torp och Skeppsvik kan undkomma. Ljudföroreningen innebär mental otrivsel och kan förorsaka sjukdomar.

Fastigheternas värde. Markvärdet i Torp och Skeppsvik blir på grund av möllornas negativa inverkan lika med noll. Vind AX Ab borde ersätta alla markägare för markvärdesförlusten.

Begränsad rörelsefrihet på egna områden. Inom skyddsområdet som uppgår till 400 meter runtom varje mölla är rörelsefriheten begränsad åtminstone vintertid, på grund av risk för nedfallande is från rotorbladen. Skogsarbete och jakt i den egna skogen är därför omöjligt. Förlusten av jakt på älg, rå och vitsvans bör därför liksom utebliven inkomst från eget skogsarbete ersättas av Vind AX.

Avbrott vid vindstilla väder. När möllorna står stilla på grund av brist på vind måste vi ändå ha kabeltransporterad elkraft som säkerhet. Vi konsumenter har fortfarande många miljoner kvar på avbetalningen av fastlandskabeln och därför vill ingen klok människa ha ytterligare en elnota på skattesedeln.

Mitt råd till berörda människor i Torp och Skeppsvik är därför: Överklaga ÅMHM:s miljötillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen och kräv rättvis behandling. Och mitt råd till Vind AX är: Avbryt Långnabbaprojektet och flytta möllorna till öar i skärgården, där enskilda människor inte drabbas. Då kan vindkraften verkligen leva upp till det som ni eftersträvar och samtidigt får även skärgården del av vindkraftens positiva effekter.

Jens Harberg

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare