Jag anser att många borgerliga debattörer faktiskt ger ett lite mossigt och gubbgrinigt intryck, och visa debattörer verkar vara emot precis allting. Man kan faktiskt stå upp för HBTQ utan att för den skull acceptera alla ytterligheter.

Man kan vara för jämställdhet utan att för den skull acceptera alla delar av normkritiken och genusvetenskapen.

Man kan anse att klimatdebatten tidigare gick överstyr, men ändå ödmjukt erkänna att det är mycket med klimatet som ser oroande ut, som vetenskapen faktiskt inte har svar på.

Vi vet att 97 procent av de som kom över Medelhavet vid flyktingkrisen 2015 var ekonomiska flyktingar och detta fastslås även av FN. Man kan alltså kritisera förd invandrarpolitik med sakliga argument utan racistiska inslag. Man kan kritisera särbehandlingen av speciellt gruppen muslimer av många orsaker, men en är definitivt att denna har hämmat integrationen. Men detta är politik och kritiken bör således riktas mot politikerna och de muslimska intresseorganisationerna, inte mot den enskilde muslimen.

Man kan med facit i hand fastslå att coronaviruset inte var fullt så allvarligt som många befarade men ändå erkänna att många dött samt att många av åtgärderna som tagits runt om i världen högst antagligen varit nödvändiga, sett till diverse riskanalyser. Att nu slå sig för bröstet och säga vad var det jag sade kommer inte att ge många extra röster.

Att högljutt framföra att efterdyningarna av coronan kommer att bli mycket värre än själva coronan har hela tiden varit välkänt, och att nu framföra detta som någon ny kunskap drar bara löjets skimmer över den som framför dessa argument.

Borgerligheten gynnas inte på lite längre sikt av att all energi läggs på att vara emot det ena och det andra och ingen kraft läggs på att belysa vad man är för. Efter coronan kommer folk att sukta efter positiva nyheter och framtidstro, lite som på 1950-talet efter kriget.

Att vara emot HBTQ, klimatomställning, jämställdhet, solidaritet osv kommer inte att ligga rätt i tiden. Det finns ett antal stora frågor som vänstern driver som högern måste driva enligt en egen agenda.

Att enbart vara emot vänsterns synsätt och värderingar kommer att leda till en brakförlust i kommande val. Vänstern är oerhört duktiga på att beskriva vilket samhälle de vill ha. Att det sedan är en naiv illusion är en annan sak.

Men vilket samhälle vill borgerligheten på Åland ha? Hur ser visionen ut? En offentlig ekonomi i balans... Jo men...

Skärpning nu!

Tony Sjöberg

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare