Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden gynnat två fastighetsägare gällande ändring i stadsplanerna för stadsdelen Sveden. Detta för att nämnden beslutat, avvikande från stadsarkitektens förslag, att stadsplanen för dessa fastigheter ska vara oförändrad. Det vill säga fastighetsägarna får varken mer eller mindre byggnadsrätt eller utökade byggnadsytor.

Det borde vara naturligt att såväl tjänstemän som beslutande politiker har en öppen muntlig dialog med de som berörs av olika ärenden. Detta skulle föranleda att antalet anmärkningar och besvär sannolikt skulle minska. En utökad medborgardialog är något som borde eftersträvas, framom ensidigt ställda förslag. Att kompromissa och ha förståelse för att saker kan ses ur olika synvinklar är åtminstone min ledstjärna.

Intressant är att kritikerna inte riktar någon kritik mot stadsarkitekten och hela stadsutvecklingsnämnden för beslutet att även sju övriga fastigheter i Sveden får oförändrad stadsplan. Då benämns det inte som att dessa fastighetsägare undantas från nya regler och blir gynnade. Men där kom ju förslaget från stadsarkitekten och då behöver det uppenbarligen inte motiveras.

Nu är förslaget utställt vilket ger medborgarna möjlighet att återigen inkomma med anmärkning, sedan blir det sannolikt en ny beslutsrunda efter det.

För min del avser jag nog att även framledes föra en muntlig dialog med medborgarna i Mariehamn för att finna lösningar som kan omfattas av de som berörs.

Tom Forsbom

Ordförande i stadsutvecklingsnämnden

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare