Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden gynnat två fastighetsägare gällande ändring i stadsplanerna för stadsdelen Sveden. Detta för att nämnden beslutat, avvikande från stadsarkitektens förslag, att stadsplanen för dessa fastigheter ska vara oförändrad. Det vill säga fastighetsägarna får varken mer eller mindre byggnadsrätt eller utökade byggnadsytor.

Det borde vara naturligt att såväl tjänstemän som beslutande politiker har en öppen muntlig dialog med de som berörs av olika ärenden. Detta skulle föranleda att antalet anmärkningar och besvär sannolikt skulle minska. En utökad medborgardialog är något som borde eftersträvas, framom ensidigt ställda förslag. Att kompromissa och ha förståelse för att saker kan ses ur olika synvinklar är åtminstone min ledstjärna.

Intressant är att kritikerna inte riktar någon kritik mot stadsarkitekten och hela stadsutvecklingsnämnden för beslutet att även sju övriga fastigheter i Sveden får oförändrad stadsplan. Då benämns det inte som att dessa fastighetsägare undantas från nya regler och blir gynnade. Men där kom ju förslaget från stadsarkitekten och då behöver det uppenbarligen inte motiveras.

Nu är förslaget utställt vilket ger medborgarna möjlighet att återigen inkomma med anmärkning, sedan blir det sannolikt en ny beslutsrunda efter det.

För min del avser jag nog att även framledes föra en muntlig dialog med medborgarna i Mariehamn för att finna lösningar som kan omfattas av de som berörs.

Tom Forsbom

Ordförande i stadsutvecklingsnämnden

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Fler insändare