”Hur” men inte ”när”, sammanfattar Europeiska unionens nya vägledning för ökad mobilitet inför den stundande turistsäsongen och frågan om när den fria rörligheten kan återställas.

Åland är som många andra maritima landskap i hög grad beroende av externa besökare, i synnerhet för den regionala ekonomin. Öar i både Sverige och Finland och på annat håll har ofta större förutsättningar att motverka smittspridning trots alla moderna kommunikationer. Sedan länge upplevs de åländska öarna som en trygg destination och möjligheten att marknadsföra Åland som ett landskap utan påtaglig ”samhällssmitta” i pågående pandemi, skulle förstärka detta intryck, samtidigt som det viktigaste av allt är att inte äventyra ålänningarnas egen säkerhet.

Gränsrestriktioner ingår och bibehålls i den nationella beslutskompetens som EU inte påverkar eller önskar påverka för närvarande, men det måste också finnas möjligheter att nå en balans mellan besöksnäring och smittskyddskrav.

Ett ”hur” handlar då om att sjukvård, landskapsmyndigheter, näringsliv och inte minst transportföretag samverkar kring, och helst samfinansierar, en endera offentligt bemyndigad och reglerad testning av inpassage av resenärer och deras temporära uppehälle, alternativt en frivillig men likaledes vidsträckt kontroll av motsvarande slag.

Testningsmetoderna har i snabb takt utvecklats och har massdistribuerats över världen. Kostnaderna har starkt begränsats för enklare, men tämligen effektiva och grundläggande provtagning som också bör upprepas och utgöra ett förhandskrav för resor på samma sätt som vaccinationer

Sådana insatser, som också hinner vidtas under resa, borde upprätthålla smittskyddsberedskapen med avsevärt mer flexibla metoder, än karantän och stängda gränser för alla, i alla riktningar.

Jörgen Lundqvist

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare