Kommentarer

Kära syster och bror.

Kära syster och bror. Förtroendetåget har nog redan lämnat stationen. Tyvärr. Förhoppningsvis kommer hela parasitparaden bestående av socialdemokrater med fru kansliministern i spetsen att missa nästa förtroendetåg. Det finns lyckligtvis inte så många avgångar. Säker kan man dock aldrig vara.Ty manipulationskunskaperna är trots allt ganska goda hos Ålands Socialdemokrater. Hjärtliga hälsningar denna regniga dag.

Det som nu bådar gått är att

Det som nu bådar gått är att Ålandstidningen fått en oberoende ledarredaktion som kritiskt granskar alla partier. Tidigare fanns ett klart samband mellan storägare kontra redaktion med hänseende till motståndet mot kortrutten och ett överslag till att framhäva socialisterna i bättre dager. Ett klassiskt exempel på svågerpolitikens oerhörda nackdelar. Det är därför socialisterna är ursinniga och svingar blint, gräddfilen drogs plötsligt och utan förhandling bort. Idag har socialisterna bara en tidning som aktivt stöder dem mot tidigare två och det lär ge utslag i höstens val.

Söndra och härska (latin

Söndra och härska (latin divide et impera) är en politisk grundsats, som innebär att man skall övervinna motståndarna genom att utså split mellan dem och sedan behålla makten. Man bör dela massorna efter skilda intressen för att sedan göra de särskilda parterna undergivna och fogliga. Regeln går ut på att dela upp ett större sammanhang i mindre delar. Därefter kan förhoppningsvis dessa mindre delar behandlas enklare än det större mer komplexa sammanhanget. Varför tänker jag på stadsplaneringen i MHS?

"Vi vill bygga upp

"Vi vill bygga upp trovärdigheten igen" menar man. En bra början vore att hålla sitt förra löfte att alla ålänningar skulle få fri tandvård, Tror de verkligen att man kan bygga upp en ny trovärdighet innan man uppfyllt ovan löste. Glöm det och de förra väljarna glömmer det inte. (s) får nog nu istället räkna med att ej regera under nästa mandatperiod. Att man dessutom med alla krafter och tvångsåtgärder försöker få igenom en kommunsammanslagning utan att ha "folket" med sig gör inte saken bättre.

Enter, berätta vad för gott

Enter, berätta vad för gott har dom borgerliga partierna tillfört för gott åt Ön Åland. Jag bodde 6 år där. Alla partier fick rå skäll om allt. Men (S) får bära hundhuvudet för allt som sker inom politiken på Åland. Ensamt (S) kan inte styra och ställa som dom vill.

Det är inte vilken färg på

Det är inte vilken färg på rocken som avgör ens politiska hemvist utan ord, tanke och handling. Av den anledningen bör man följa det politiska beslutsfattande för att kunna bedöma politikerna. Gör man det kan man även dra slutsatsen att många centerpartister är sossar samt en och annan liberal.

Kanske Åland är ett för litet

Kanske Åland är ett för litet samhälle, för att ha så många partier? Kanske man borde ha bara ett parti att rösta på, och sedan skulle de komma in i lagting och kommun som fick flest röster! Skulle vara intressant att höra debatterna i lagtinget och stadsfullmäktige, skulle alla hylla varandra, eller strida som hittills. ...

Fredrika Fellman skrev en ledare i Nya Åland den 11 juli 2019 med rubriken: ”Den faktafrånvända tron och den nya missionen”.

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” (Ålandstidningen den 13 juli)

Läs och begrunda följande citat från denna tidnings gästledare den 16 juli:

Enligt en artikel i Svenska Yle har det i flera franska regioner under 2000-talet fötts fler barn som saknar armar, ibland även ben. Man har försökt hitta anledningen men inte kunnat finna något klart svar.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Fler insändare