De medel som förvaltas i fonder och stiftelser baserar sig på donationer av länge sedan hädangångna människor – de är inte krispengar för din generation, Staffan Bruun. Du föreslår i din kolumn ”Nu måste alla betala skatt” 30.6 att fonders och stiftelsers medel skulle beskattas på, som du säger, exempelvis 25 procent, för att betala kostnaderna för coronakrisen.

Men dessa medel, som noga förvaltats i decennier i såväl freds- som krigstider, genom recessioner och även under goda år, är inte ämnade för bekämpning av corona eller spanska sjukan eller deras samhälleliga följder, ja inte ens för att rädda vårt samhälle från undergång.

Donationsmedel kan endast användas till de specifika syften som stipulerats i donationsbrevet, även om det är, som du säger, amatörteater. Ingen har rätt att omtolka syftet. Ja, donatorerna kunde i slutet av 1800-talet ha riktat sina pengar till staten för att gagna hela samhället men valde att stöda just, låt oss använda ditt exempel, amatörteater, eftersom de ansåg det viktigt att garantera dess existens och framgång. I all framtid. Även i tider då samhället har viktigare uppdrag. Uppdraget som dessa medel kan användas till är att trygga amatörteater – no matter what. Mycket bra så.

Din generation får nu bara gräva fram resurserna själv om ni tänker sköta notan i stället för att lämna den till kommande generationer, som du skriver. Det blir inte generationerna innan er som betalar den heller. Ni kan exempelvis betala frivillig extraskatt, det är garanterat välkommet.

Pia Widén

Staffan Bruun svarar:

Klart man inte får fingra på fonders och stiftelsers syften. Däremot är skattefriheten inte ett privilegium som beviljats för eviga tider utan något varje regering kan ompröva vid behov.

Att betala skatt är för de flesta så naturligt att det inte behöver skrivas in i statuter, stadgar eller verksamhetsplaner.

Här kommer några reflektioner som undertecknad upplevt under senare tid.

När man läser infranämndens beslut samt stadsdirektörens uttalanden gällande asfalthanteringen från Ålandsvägens ombyggnad, kan man konstatera följande:

Jag fattar ingenting? Eller så gör jag det!

Hur är det möjligt att man kan ha en ”Torgfest” men inte Rockoff? Är inte detta samma sak?

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Fler insändare