Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

Vi vill påtala att senare mediekällor har visat att av de 183 personerna gripnaär det ett fåtal som medvetet har startat skogsbränder och att global uppvärmning kan anses vara den största bidragande faktorn till bränderna i Australien.

Givetvis kan det även finnas orsaker som är utanför vår kunskapssfär vilka vi ännu ej är medvetna om som kräver utredning. Katastrofen är dock ett faktum och det är själva händelsen vi behöver diskutera. Vi har ju nämligen skogs- och buskbränder som fortsätter att ödelägga landskap över hela vår planet för tillfället där båda tidigare påpekade orsaker är bidragande.

Bränderna kommer dock att fortsätta i en eller annan form även i framtiden så vi bör gå samman och agera för att motverka och minimera dess framfart. Det vi absolut inte vill göra just nu är att peka finger åt varandra och satsa merparten av vår kraft och energi på polemik.

Däremot bör vi satsa vår energi på att gemensamt få förändring till stånd för att minimera och motverka framtida naturkatastrofer och planetära effekter av vårt nutida leverne och våra destruktiva handlingar. Om vi inte kan enas om orsaken till bränderna så kanske vi kan enas om att vi vill bibehålla och förbättra formen av det mänskliga samhälle vi har i dag samt låta planeten och dess djur- och växtarter återhämta sig.

Vi som klimataktivister, om vi kallar oss det, är väl medvetna om världsledarnas sätt att resa. Det är inget som vi stöder eftersom det med stor sannolikhet finns effektivare och mindre miljöskadliga sätt att mötas och resa. I en stor del av fallen kan man utnyttja digitala möteskanaler för att dela kunskap och erfarenheter.

För att korta ner det sista svaret så buntar vi ihop rymdavfallet, vulkanerna samt permafrosten, väl medvetna om att detta är en stor förenkling av tre väldigt viktiga frågor som var för sig separat behöver förklaras mer ingående eftersom komplexiteten är synnerligen hög.

Den gemensamma nämnaren som dessa har är att de alla släpper ut stora mängder koldioxid, metan och lustgas. Speciellt de två sistnämnda. Rymdforskningen kräver även det sin beskärda del av fossila bränslen, mineraler och malm vilka under hela sin livscykel och produktionskedja orsakar stora mängder utsläpp samt bidrar till gruvbrytning med stora naturförluster som följd.

Eftersom vi med stor sannolikhet kan vara säkra på att vulkanutbrott kommer att ske med jämna mellanrum och att permafrosten fortsättningsvis kommer att tina så har vi ännu större utsläpp att vänta som vi varken kan styra eller kontrollera.

Vi kan säga att rävsaxen sitter ganska hårt i skrivande stund. Därav bör vi göra allt i vår makt för att säkerställa att vårt antropocena klimatavtryck likställs med noll eller än hellre görs negativt. Det är en gigantisk utmaning men det går att göra. Ergo: vi måste börja nu.

Sist och slutligen så är vi väldigt glada över att du delar vår uppfattning om att haven är något akut att ta tag i. Vi har överfiskning, marina öknar, plastproblematiken, spökgarn, korallblekning, syrefria bottnar, övergödning etcetera att ta itu med så vi behöver alla lösningar och hjälp vi kan få för att ta itu med problemen.

Det är mycket på en och samma gång men börjar vi lösa etteller flera problem i taget så ger detta positiva synergieffekter på jordens ekosystem framom de destruktiva.

Joel Lindholm och David Lundberg

grundare av Klimataktion Åland

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare