Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det. Vi är alla finländare och vi ska alla kunna välja om vi vill spela.

Politiker och media svarar undvikande på frågor rörande Veikkaus. Har månne Paf delat ut bruna kuvert och köpt tystnad och större svängrum åt sitt bolag?

Att politikerna gett Pafs vd en lön på över 28.000 euro/ månad är också ett mysterium. En person kan inte göra rätt för över 1.000 euro per dag. Det är att skratta Ålands folk i ansiktet.

Att man inte kunde förhandla så inte Veikkaus försvann från Åland är också ett mysterium. Att man i media inte berättar vad man gör och inte gör för saken är oxå märkligt.

Sipiläs regering bolagiserade statliga företag så inte ens Justitieombudsmannen har insyn längre. Detta kan kallas hets mot folkgrupp då inte alla finländare kan använda av staten monopoliserat bolags tjänster. 30.000 personer är förfördelade å det kraftigaste. Som många vet är jag så envis att jag inte släpper denna orättvisa mot Ålands folk. Den ska utredas i detalj och om något olagligt skett ska den eller de ställas inför rätta och få ta sitt straff . Om inte dessagår att straffa för att de är politiker så blir de utan röster i val för sitt svek mot väljarna.

Kurre i Jurmo

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Fler insändare