Jo, för att jag inte är nöjd med lagstiftningen inom vissa områden. I stället för att gnälla vill jag arbeta för att systemet förändras.

1. Jag vill arbeta för att alla får ett meningsfullt arbete oavsett ålder, kön, funktionshinder, etnicitet. Vad ett meningsfullt arbete är varierar från individ till individ. Alla ska möjlighet att välja ett yrke de trivs med.

2. Jag vill att vardagen underlättas för barnfamiljer. Vi behöver ett större födelseöverskott för att kunna behålla vår välfärd, då åldersstrukturen i samhället förändras med ett större antal äldre. Alla föräldrar på Åland ska ha råd och tid att uppfostra sina barn till sunda människor.

3. Jag vill också att integrationsprocessen förbättras. Då Ålands befolkningstillväxt inte räcker till behöver vi fler inflyttade. Även om ålänningarna är mycket välkomnande och duktiga att stödja de inflyttade, behövs det större satsningar från regeringens sida.

För dem som har ett jobb måste möjligheterna att lära sig svenska bli bättre. Systemet för validering av studier och kompetenser från andra länder måste förenklas.

Jonas Sommarhed (C)

kandidat i lagtingsvalet

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare