Ålands lyceums dimission ska vara i Alandica som brukligt, men Ålands yrkesgymnasium ska vara i lyceets gymnastiksal. Hur kunde det bli så?

Jag tror inte ni har förstått hur viktigt det är för ungdomarna att känna sig likvärdiga. Nu känner de sig diskriminerade och mindre värda. Var inte gymnasiereformen till för att få bort gamla tankesätt om att vissa studier är viktigare än andra? Nu visar ni att den tanken inte är så viktig.

Allt sunt förnuft och all medkänsla blåste bort över en natt i och med pandemins ankomst. Under rådande omständigheter så förstår jag att restriktionerna sätter käppar i hjulet, men väljer man att se hinder i stället för möjligheter blir resultatet så här.

Grundskolan har öppnat, med vissa restriktioner om att hålla avstånd. Men man är nog rätt enfaldig om man tror att dessa kan hålla när elever och lärare ska röra sig till och från olika platser, ha raster, åka skolskjuts och utföra skolarbete i klassrummen.

Man skulle tycka att restriktioner om att hålla avstånd skulle vara lätta att följa under en gymnasiedimission, där man ska hantera vuxna människor som ska sitta på givna platser.

Jag ser ett Åland som tappat all vett och sans, blivit mindre demokratiskt och medkännande och där självstyrelsen inte var mycket värd. Min förhoppning är att Ålands yrkesgymnasium ännu kan tänka om i frågan, för i det här läget har ni tappat många ungdomars förtroende

helt. Och vad är viktigare, att hålla fast vid principer eller att visa sig ödmjuk och gå igenom denna dimission med flaggan i topp.

Annika Hitonen

Lärare och förälder till en blivande sociokant.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare