Ålands lyceums dimission ska vara i Alandica som brukligt, men Ålands yrkesgymnasium ska vara i lyceets gymnastiksal. Hur kunde det bli så?

Jag tror inte ni har förstått hur viktigt det är för ungdomarna att känna sig likvärdiga. Nu känner de sig diskriminerade och mindre värda. Var inte gymnasiereformen till för att få bort gamla tankesätt om att vissa studier är viktigare än andra? Nu visar ni att den tanken inte är så viktig.

Allt sunt förnuft och all medkänsla blåste bort över en natt i och med pandemins ankomst. Under rådande omständigheter så förstår jag att restriktionerna sätter käppar i hjulet, men väljer man att se hinder i stället för möjligheter blir resultatet så här.

Grundskolan har öppnat, med vissa restriktioner om att hålla avstånd. Men man är nog rätt enfaldig om man tror att dessa kan hålla när elever och lärare ska röra sig till och från olika platser, ha raster, åka skolskjuts och utföra skolarbete i klassrummen.

Man skulle tycka att restriktioner om att hålla avstånd skulle vara lätta att följa under en gymnasiedimission, där man ska hantera vuxna människor som ska sitta på givna platser.

Jag ser ett Åland som tappat all vett och sans, blivit mindre demokratiskt och medkännande och där självstyrelsen inte var mycket värd. Min förhoppning är att Ålands yrkesgymnasium ännu kan tänka om i frågan, för i det här läget har ni tappat många ungdomars förtroende

helt. Och vad är viktigare, att hålla fast vid principer eller att visa sig ödmjuk och gå igenom denna dimission med flaggan i topp.

Annika Hitonen

Lärare och förälder till en blivande sociokant.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare