Jag märker att Björn Blomqvist (C) redan är en fullfjädrad politiker, med insikter om hur man beskyller andra som inte tycker lika som en själv, för åsikter som aldrig framförts! Kan säkert vara användbart i talarstolen i lagtinget, men ganska fånigt i en tidningsdebatt. Därför kommer jag heller inte att svara på frågan som ställdes sist i Björn Blomqvist insändare!

Jag anser fortfarande att Kulturhuset i Mariehamn borde vara ett levande hus, med mycket aktiviteter. Kanske det inte passar för Musikinstitutets behov, men många andra kulturutövare skulle säkert ha önskemål om att få verka i lokalerna, om bara hyrorna skulle vara rimliga. För vi behöver verkligen inte fler skrytbyggen för skattebetalarnas pengar.

För övrigt anser jag att Björn Blomqvist borde sett till att iordningställande av ändamålsenliga lokaler för Musikinstitutets behov funnits med i det egna partiet Centerns valprogram. Det är nämligen den vägen man som politiker ska gå för att verka trovärdig.

Runa Lisa Jansson (Ob)

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare