Trevligt att riksdagsman Mats Löfström tycker att klimatfrågan är viktig. Intresset och engagemanget har tidigare varit något svalt.

Skattepengar bör inte användas till klimatförstörande tjänsteresor för politiker och tjänstemän varken i riksdag, regering eller lagting och landskapsregering. Resorna ska givetvis klimatkompenseras för.

Att man efter åtta års hållbarhetsarbete fortfarande åker runt och berättar om sitt hållbarhetsarbete utan att klimatkompensera för sina resor till dessa är ett tydligt tecken på att man inte förstår hur saker och ting hänger ihop.

Orsaken till detta är att lagting och landskapsregering inte har tillräcklig kunskap när det gäller hur man jobbar med hållbarhet.

Det räcker inte med duktiga människor som vill väl, man måste försöka skaffa sig en grundläggande förståelse. Det räcker med två dagar till att börja med för att åtminstone kunna ställa relevanta frågor.

De flesta tror fortfarande att det räcker med att jobba hårdare med miljöfrågor med det gör det tyvärr inte. Förhoppningsvis tar nuvarande regering och lagting ett större grepp på hållbarhetsfrågorna och inser att det inte är ett miljöprojekt utan ett utbildningsprojekt.

Dan Jansén

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Några personliga funderingar kring en del av de insändare som frekventerat insändarsidorna de senaste veckorna och som har hanterat frågan om monokultur och mångkultur relaterat till Åland.

Svar på Henrik Herlins ledare i Ålandstidningen den 6 juli:

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid.

Den 10-12 augusti går ett träningsläger för 6-15-åriga barn och ungdomar av stapeln. Arrangören är om jag har förstått rätt IFFK och Åland United. Den som genomför detta ”Summer Camp 2020” är Annica Sjölund. Jag

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Fler insändare