Kommentarer

Tack för en verkligt bra och

Tack för en verkligt bra och informationsrik insändare. Bra att någon "från golvet" vågar berätta hur det egentligen är ställt inom hemtjänsten i Mariehamn. Hoppas alla politiker i stan läser detta och tar till sig den kritik som framförs av en som vet vad han talar om. Samt att de också inser att det är politikerna som har det yttersta ansvaret för att se till att vården fungerar på ett bra sätt. Lycka till med dina fortsatta studier, Calle.

I en insändare undertecknad Moderat samling i Mariehamn blottas en bild av läget inom stadens äldreomsorg som allvarligt avviker från den verklighet som klienter och personal befinner sig.

”Inom Trobergshemmets väggar” finns inte lyhördhet, respekt och dialog.”.

De flesta människor på Åland upplever i dag vår omvärld som synnerligen orolig och osäker. Många länder, som vi tidigare sett upp till och känt som en garant för en fredlig och trygg tillvaro, har på olika sätt svikit oss.

Jag och många med mig håller fullständigt med vad Mats Wibom skrev i sin insändare angående konserten på Alandica lördagen 3/11 kl 20.00.

Landskapsregeringens tvångs- och diktatursfasoner mot ålänningarna genom negativa förändringar i landskapsandelarna (cirka fyra miljoner mindre) samt överföringar av kostnader från ÅHS till kommunerna tillika skapar ett starkt tryck på skattehöjni

Veikkaus igen. Nu vill undertecknad ha ett ärligt svar av LR om Veikkaus kommande tillbaka till Åland och orsak till att de inte är här ännu. Ni kan inte vägra att svara på folkets frågor adresserade direkt till er.

Ju äldre man blir desto fattigare blir man. Inför pensioneringen utgick man ursprungligen från att pensionen skulle utgöra minst 60 procent av den införtjänade medellönen.

Grunderna i försvarstaktik går ut på att man ska vara fler försvarare än anfallare. Varje försvarare som går på bollhållaren ska veta att han har någon som täcker upp honom.

Rom må vara miraklens stad och det är verkligen inte en ortodox ekonomisk politik Robert Horwood (TÅ 1/11) rekommenderar i sin polemik med Fredrik Rosenqvist (TÅ 22/10) för att lösa Italiens ekonomiska problem.

Såg i tidningen att landskapsregeringen snarast kommer att bjuda ut trafiken med ny färja mellan Föglö och Lumparland. I tidningen hänvisades det till att lagtinget gett fullmakt för färja och inget annat. Och det kan gott stämma.

Äldreomsorgen och särskilt omsorgen av de med kognitiv svikt, som demenssjukdomar är ett exempel på, behöver specialisering. Det är ett särskilt kunskapsområde och borde också på Åland erkännas som det.

I äldreomsorgen vill vi moderater att vår kunniga, motiverade och erfarna personal som grupp ska ges en huvudroll i lösandet av de frågor som uppkommit. För det behöver de framför allt få arbetsro och känna vårt förtroende

För en tid sedan sågs enligt uppgift vildsvin vid stadsgränsen I Dalkaby. I det täta försumpade för människor praktiskt taget ogenomträngliga busk-och slyområdet norr om flygfältet I Sviby finns en ”drömbiotop” för vildsvin.

Fler insändare