Blir mer än fundersam när jag läser artikeln om IFK-spelaren som fick kontraktet uppsagt när Dan Mikkola säger att ”det var ett väldigt svårt beslut att fatta”. Förstår innebörden av det han indirekt vill säga eller inte säga, men det kan och har uppfattats otroligt fel av många man pratat med.

Om det är ett svårt beslut att ta när en spelare i en stor idrottsorganisation står anklagad för två grova våldtäkter, en våldtäkt och misshandel, så torde det inte över huvud taget vara svårt att ta ett beslut om att säga upp spelaren. Man får inte glömma att många av de här spelarna är stora idoler för en del av de yngre spelarna.

Men ännu mer förvånande är att Petra Dahlgren som journalist inte ens ställde frågan varför det var ett svårt beslut att ta? I dagens läge med alla sociala medier, laguppställningar etcetera så hinner inte bläcket torka efter tryck innan de flesta med intresse redan vem som är gärningsman. Så varför frågan inte ställdes kan vara att den kan bli för paradoxal när ämnet är känsligt?

Hur som helst, när domen vunnit laga kraft och det är en offentlig handling anser jag att det ligger lite i ”alla” tidningars intresse att gå ut med namn och bild, bland annat för att skydda våra medborgare från den här extremt farliga personen.

Jens Boeving

Ålandstidningens journalist Petra Dahlgren svarar:

Beslutet att häva kontraktet med spelaren var enligt Dan Mikkola svårt eftersom spelaren inte blivit dömd, vilket också framgår av texten.

Gällande publicering av namn är det ett publicisitiskt beslut som fattas om domen blir fällande.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare