Blir mer än fundersam när jag läser artikeln om IFK-spelaren som fick kontraktet uppsagt när Dan Mikkola säger att ”det var ett väldigt svårt beslut att fatta”. Förstår innebörden av det han indirekt vill säga eller inte säga, men det kan och har uppfattats otroligt fel av många man pratat med.

Om det är ett svårt beslut att ta när en spelare i en stor idrottsorganisation står anklagad för två grova våldtäkter, en våldtäkt och misshandel, så torde det inte över huvud taget vara svårt att ta ett beslut om att säga upp spelaren. Man får inte glömma att många av de här spelarna är stora idoler för en del av de yngre spelarna.

Men ännu mer förvånande är att Petra Dahlgren som journalist inte ens ställde frågan varför det var ett svårt beslut att ta? I dagens läge med alla sociala medier, laguppställningar etcetera så hinner inte bläcket torka efter tryck innan de flesta med intresse redan vem som är gärningsman. Så varför frågan inte ställdes kan vara att den kan bli för paradoxal när ämnet är känsligt?

Hur som helst, när domen vunnit laga kraft och det är en offentlig handling anser jag att det ligger lite i ”alla” tidningars intresse att gå ut med namn och bild, bland annat för att skydda våra medborgare från den här extremt farliga personen.

Jens Boeving

Ålandstidningens journalist Petra Dahlgren svarar:

Beslutet att häva kontraktet med spelaren var enligt Dan Mikkola svårt eftersom spelaren inte blivit dömd, vilket också framgår av texten.

Gällande publicering av namn är det ett publicisitiskt beslut som fattas om domen blir fällande.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare