Alla arbetsgivare behöver ta ansvar för att personalen inte smittas av covid-19. Speciellt inom vård och omsorg behöver personalen känna sig säker när de vårdar sina patienter och klienter, och inte riskera att föra smittor vidare.

Oro behöver tas på allvar och det här är en ovan situation för oss alla. Personalkategorier som vanligtvis inte har behov av att bära skyddsutrustning ställs nu inför att göra nya riskbedömningar och följa nya riktlinjer. Därför är det viktigt att personalen tydligt informeras om hur de ska skydda sig.

Från Sverige får vi både rapporter om att smittan finns på äldreboenden och att man sänker kraven på skyddsutrustning inom vården, detta sammanfaller med en generell brist på skyddsmaterial. Här går vi en annan väg, vilket är bra.

På ÅHS har man inte valt den svenska linjen, utan i stället följer man THL:s och Åbos riktlinjer angående personalens skyddsutrustning i olika vårdsituationer och i vissa fall har man även valt att vara något striktare. Vilket är bra, för personalen ska känna sig trygga och inte utsättas för onödiga risker. Man har där ett ansvar att se till att det finns tillräckliga lagerav skyddsutrustning och förbrukningsmaterial för flera olika verksamheter.

Vår arbetarskyddsingenjör uttrycker i radion en oro för de kommunalt anställda och efterlyser bättre information om hur man ska agera för att skydda sig från smitta, och hantera situationen med covid-19. Personalen känner sig oförberedd och saknar information från arbetsgivarna och arbetarskyddet, säger han. Även här behöver man arbeta tryggt och kunna känna sig säker.

Från ÅHS har man nu tillsatt ombud och kommer regelbundet ut med information och anvisningar om hur man skyddar sig i olika situationer. Är man osäker, så får man gärna ringa till ÅHS och fråga.

Vi har fått rapporter från omvärlden att vårdpersonal i olika kategorier smittats och insjuknat i corona. Vi får hoppas att det inte händer här. Försiktighetsprincipen är en bra princip att ta till här. Vårdpersonalen går till jobbet för vår skull och vi stannar hemma för deras skull. Så om du vill visa din uppskattning för vårdpersonalen; håll dig hemma, följ och respektera de riktlinjer som finns!

Pernilla Söderlund (Lib)

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare