Jag blir både förvånad och upprörd över de uttalanden som gjorts av ansvariga på senaste dagarna i tidningarna avseende vården av våra äldre på Åland.

Det är en realitet att förhålla sig till att äldre som behöver vårdens insatser på olika nivåer kommer att bli många fler under de kommande åren.

Våra äldre bör inte behandlas som en handelsvara och bollas mellan olika huvudmän. Det är önskvärt och rimligt att kommunerna ges fler dagar än tre att planera den fortsatta vården eller så måste sjukhusvården avsätta rimliga resurser till fortsatt vårdplanering värd namnet.

Det blir bäst framför allt för personer som oftast behöver fortsatt vård och omsorg efter heldygnsvård på sjukhuset. Jag har utifrån min erfarenhet av vården svårt att föreställa mig att de äldre som skrivs ut från sjukhuset är friska, vilket hälso- och sjukvårdsministern påstod i tidningen.

Det behövs ett konkret samarbete och samsyn i vårdens övergångar för att det ska fungera bra för personer insatserna är till för. Ett revirtänkande mellan parterna hindrar ett gott samarbete och är både dyrt och ineffektivt, för uppdraget kommer även fortsättningsvis att vara gemensamt oavsett vad man tycker.

Ett så relativt litet samhälle som Åland bör ha både råd och vilja att erbjuda och organisera den bästa vården och omsorgen för sina äldre som har åstadkommit grunden till den välfärd vi delar på i dag.

Det finns många goda exempel om en god och kärleksfull omvårdnad i våra kommuner. Det kommunerna behöver är rimliga förutsättningar, ett gott och respektfullt samarbete och samsyn i vårdens övergångar avseende våra äldre.

Om man verkligen vill lyfta blicken och sträva efter det bästa gemensamma omhändertagandet för våra äldre kommer det innebära även en bättre framtida ekonomisk hushållning av de gemensamma resurserna.

Så frågan är inte om man ska samarbeta utan hur. Det är inte en valfråga utan en framtidsfråga.

Mervi Dahlström

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare