I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Ur ett nordiskt, europeiskt och internationellt perspektiv har det konstaterats att våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och barn under nuvarande situation har ökat i hög grad överallt. Det finns ingen anledning att tro att situationen skulle vara annorlunda på Åland.

Permitteringar, hot om arbetslöshet, ekonomisk osäkerhet och missbruk av olika slag sänker tröskeln för utövande av olika former av våld. Speciellt utsatta grupper är kvinnor/flickor med funktionsnedsättning, äldre, inflyttade och missbrukande.

Det är ett känt faktum att bland annat arbetsplats, skola, fritidsaktivitet eller matbutik kan innebära en stunds trygghet och utgöra en säker plats för många som lever i en vardag fylld av skräck, osäkerhet och rädslor. Nu är man isolerad och hänvisad till den plats som borde vara den tryggaste men som kan upplevas som en krigszon med minerade fält. Våldet i hemmet omges med tystnadens kultur om ingen vågar bryta tystnaden.

Resultatet av den åländska kartläggningen ”Våld i nära relationer 2017” visar hos oss, som i övriga världen, att våldet förekommer i alla samhällsklasser oavsett socioekonomisk grupp. Åländska kvinnor har varit mer utsatta för våld i nära relationer under sitt liv än män. Något fler än var tredje kvinna och var femte man har någon gång i sitt liv blivit utsatt för våld i nära relationer på Åland. Resultaten visar att nästan dubbelt så många kvinnor än män hade varit utsatta för våld under de senaste tolv månaderna.

De vanligaste formerna av våld är fysiskt våld/hot om våld, psykiskt våld, sexuellt våld samt försummelse/materiellt våld. Oavsett våldsform är kvinnor mer utsatta än män och ju grövre våld desto större skillnader i utsatthet.

Bland de som utsatts för våld de senaste tolv månaderna bodde barn i hushållen i 34 procent av fallen. Beräkningar från utredningen visar att drygt 360 minderåriga barn fanns i hushåll där minst en person utsatts för våld i nära relation. Vi kan räkna med att ungefär ett barn i varje klass växer upp med våldet ständigt närvarande.

Det är väldokumenterat att barn har sett, hört eller dragits in i våldet på olika sätt. Barn som lever med våld är ingen enhetlig grupp, de är flickor och pojkar i olika livssituationer och behöver därför olika typer av stöd och hjälp. Det är min och din skyldighet att finnas där för dem.

Barn har inga valmöjligheter och vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och stödja och hjälpa dessa barn. Varje vuxen ska sätta barns rättigheter främst, ta hänsyn till flickors och pojkars behov och vidta alla tänkbara åtgärder för att barn ska slippa växa upp med våld.

Statistiken visar att just du med stor sannolikhet också känner någon som är utsatt för våld eller där det finns misstankar om övergrepp av olika slag och våld.

Så vad kan vi göra? Vi förstår alla att isolering under nuvarande samhällssituation anses nödvändig men det knyter sig i magen för många. Det blir svårare för många att söka stöd och hjälp Vi, jag och du, har alla en skyldighet att se dem, lyssna och finnas till för dem. Visa att vi bryr oss och att vi också i denna extrema situation är medmänniskor och att vi vågar, kan och vill agera.

Är du utsatt, känner du dig hotad, är du vän, granne eller arbetskamrat och känner att du vill prata med någon anonymt kan du ringa Kvinnofridslinjen 25500, Tallbacken 531305 (0457-5292910), Alternativ till våld 0457-5291041 eller Barnens hjälptelefon 25520.

Annika Hambrudd

minister med ansvar för jämställdhet

Vivan Nikula

chef för jämställdhetsfrågor

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare