Det sägs i broschyrer om Åland att i ett småskaligt samhälle är det lätt att nå beslutsfattare. Man får nog revidera den texten kraftigt för lagtingshuset är tomt förutom damerna i växeln som gör sitt bästa för att nå dessa demokratiskt valda figurer.

Har man ärende till en eller flera ministrar ska man ha minst en vecka ledigt och det har ju ingen. En del är sjuka och sedan på semester och andra på någon resa i större sällskap på skattebetalarnas bekostnad.

Man for ett större gäng till Bryssel för att hälsa på ålänningar där. Vad kan vara mera onödigt? Det finns ju elektronik så man inte behöver flyga, som numera är nästan förbjudet enligt sossetanterna.

Inte svarar ministrar heller på frågor i insändare rakt riktade till respektive minister. Är Ålands folk så värdelösa att vi inte behöver besvaras? Är ni enligt egen mening några vi ska buga för då vi möts på gatan?

Nej. På grund av eller tack vare oss ålänningar sitter ni där ni sitter och borde kanske redan nu bytas ut. Med hopp om skärpning å det snaraste.

Kurre i Jurmo

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Fler insändare