Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera. En vanlig myt om våld i nära relationer är att det syns som en blåtira runt ögat.Det är lättare att skylla stressyndrom, utmattning, autoimmun sjukdom och värk på något annat.

Barn som upplever våld i nära relationer uppvisar symptom som påminner om NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) men bottnar i posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Hjälp de utsatta och de runt omkring genom att synliggöra, prata, identifiera det och ta ansvar.“Det blir bra med en separation” – nej, våldet fortgår en längre tid men har bytt skepnad till hot, ekonomisk misshandel, trakasserier och ofta en lång och smutsig vårdnadstvist.

Jag vill med denna insändare uppmärksamma omfattningen av kvinnor och barn som utsätts för synligt och osynligt våld och inte minst eftervåldet.

Alla ska ha rätt att leva i frihet från våld och förtryck, oavsett biologiska band!

Jessy Eckerman (S)

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare