Kommentarer

Ni Järsö-Nåtöbor som röstat

Ni Järsö-Nåtöbor som röstat för att tillhöra Mariehamn. Varför tror ni att staden så gärna vill ha er ? Marken, naturligtvis, människorna struntar dom väl i.Är stadsbo , men tycker inte att Järsö-Nåtö skall tillhöra staden,området är så naturskönt och något att visa upp för turister. Litar ej på att Mariehamns stad kan förvalta området på rätt sätt.

Förra vintern drabbades jag av något av det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Mitt balanssinne slogs ut helt och det kändes som att jag satt på en färja en stormig kväll, fast, dygnet runt.

På Åland ser tillvaron olika ut beroende på var man bor. Även om vi alla lever i samma verklighet som ett ösamhälle innebär kan utmaningarna i vardagen skilja sig åt om man t.ex. bor på landsbygden eller i staden.

I en insändare 14 juni delger professorerna Johansson och Kriström oss ålänningar en rad goda råd kring subventioner till förnybar energi. Råden är i bästa fall irrelevanta och resonemanget i sämsta fall direkt felaktigt.

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Fler insändare