Kommentarer

Mats Löfström berätta vad du

Mats Löfström berätta vad du har gjort för att få Veikkaus tillbaka till Åland, Försök ändra lotterilagen på Åland först. Jag m.fl. har inte hört ett ord om din inställning om Veikkaus återkomst till Åland. Anders Holmberg har helt rätt i sin fråga till DEN Ålänska riksdagsmannen. bl.a

Om man nöjer sig med att

Om man nöjer sig med att vilja höra relevanta nyheter, då kan man slå på radion. Om man vill också se nyheterna gäller TV-n. Om man önskar riktigt fördjupa sig i nyheter via följdriktig tidningsläsning däremot – då måste man själv i praktiskt avseende hjälpa till för att uppnå önskad kunskap, genom att bläddra sig fram sida för sida. Med kunskapen uppnådd, då behöver man förhoppningsvis inte skriftligt framföra en och samma fråga gång på gång.

Sapientia, jag har läst den-

Sapientia, jag har läst den- Ettt svar som sa ingenting. som du kanske såg, ställde jag frågan direkt till Mats Löfström. Jag har aldrig sett att han har uttalat sig under den debatten som pågick om Veikkaus Jag har själv haft kontakt med Rikspolisen på fastlandet och Veikkaus. Så jag vet nog vissa saker om spelet i kulisserna.

Ledsen, då bör han nog jobba

Ledsen, då bör han nog jobba först på Ålands lotteri som gjorde att Veikkaus försvann från Åland, Under skattar du alla över 1600 som skrev på listorna, för att få ha Veikkaus kvar. Och vad gjorde Mats L åt dom som fick lägga ner bl.a Tipsettan och dom som blev utan jobb. med flera butikerr som fick dra ner istället för att utöka, Dom små landsorts butikerna drabbades hårt.

Sidor

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

Fler insändare