Kommentarer

Bästa Wille Valve, hur har Du

Bästa Wille Valve, hur har Du det egentligen med förmågan att tillgodogöra Dig skriftlig information? Ett igenkännande av ord som sådana, det borgar ju ingalunda för att en ordföljd, en satsbildning, är vare sig förstådd eller meningsfullt utformad. Och som ett mycket tydligt exempel på ett tillkortakommande i det senare fallet framstår, åtminstone för Gräsrot, Ditt smått ändlösa mantra – här ovan i form av, citat: ”Med en glimt i ögat skulle man kunna säga att större och starkare kommuner ger världens bästa vardag”. Hur och varför den betygelsen skulle ge världens bästa vardag – det synes, med glimten i ögat, vara av underordnad betydelse det, liksom. Detta samtidigt som den största frågan är – världens bästa vardag för vem/vilka? I Ålands överlägset största kommun, där har en dylik vardag definitivt inte tydliggjorts, inte angående vare sig åldringsvård – Din minister-profession – eller stadens infrastrukturproduktion ... med ”modifieringen” av Ålandsvägen som ett praktexempel. Förövrigt torde ingen skadas av att en makthavare, med ansvar för gemene ålännings vardag, har åtminstone en viss insikt i betydelsen av ordet självbevarelsedrift.

Innan påsk lämnade jag motvilligt in en begäran om befrielse från mitt uppdrag som ersättare i stadsstyrelsen.

ÅretsKastelholmssamtalhandlade om demokrati, deltagande och det civila samhällets roll. Samtalen väckte många tankar om demokratin i nutid och framtid.

Åsub publicerade nyligen ”Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland”. De gör så med fem års mellanrum. Det väckte väl ingen större uppmärksamhet, men jag var nyfiken och gick på presentationen.

Under flera års tid har projekt efter projekt försenats eller inte blivit av i Mariehamn. Enligt Moderaterna beror detta på att politiker från Socialdemokraterna skulle motsätta sig en utveckling av stan. Det är inte sant.

I tisdagens rusningstrafik mötte jag en polisbil. Denna slog prompt på blåljusen och vände om för att stoppa mig. Skrämmande–jag visste att jag inte begått någon trafikförteelse, så något värre måste ju ha hänt!

Kritiken mot kommunreformen har varit hård ända sedan arbetet påbörjats. Denna kritik har ofta varit långt ifrån konstruktiv och upprepade gånger har reformen målats upp som domedagen för den kommunala demokratin.

Ålands framtids ordförande säger att hon inte tycker regeringen har gjort tillräckligt för ensamförsörjande.

Jag skulle vilja ställa en fråga till Mariehamns Energi. I prislistan normalförbrukare på hemsidan anges dels överföringsavgift på 3,65 c/kWh och dels elavgift på 3,81 c/kWh, vardera utan moms.

Våra courtagenivåer för näthandel är volymstyrda och varierar för ägarkunder från 0,05 till 0,18 procent. Vid mindre affärer finns en minimiavgift som är mellan 3-8 euro.

Mosse Wallén efterfrågar de åländska bankernas handelsavgifter för Rederi Ab Eckerö och Viking Line Abp. Frågorna beskriver bland annat noll courtage hos Swedbank och väldigt låga avgifter hos näthandelsbolagen Avanza och Nordnet.

Dimensioneringen av hälso- och sjukvårdspersonalen och vårdens kvalitet vid effektiverade serviceboenden (ESB) måste stadgas i lag.

Min uppfattning är att det totala kostnadstrycket på bankkunder är högre i Sverige än här på Åland och i Finland, vilket jag baserar på att svenska banker har klart högre lönsamhet än vad finska banker har.

Åland är rikt brukar det heta. Vi tjänar mer än finländarna överlag, och vår sysselsättningsgrad gör närregionerna gröna av avund.

Vårt spelbolag ger miljoner till föreningar som producerar kultur och social service.

Fler insändare