I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Det skulle visa sig att de hade frusit ihjäl i lastbilens kylutrymme. Man trodde först på basen av deras falska pass att de var kineser men det skulle visa sig att de var vietnameser. De hade betalat 35.000 euro för att smugglas till väst och Storbritannien. Detta pris skulle visa sig vara specialpris emedan normalpriset låg på 50.000 euro.

I dag läser jag att Monika Fagerholm har nominerats till Finlandiapriset. Hon säger angående denna

makabra last: titta på tragedin med de döda som nyligen hittades i en container i Essex i Storbritannien, nu lyckas det igen, ingen talar om dem. Men det stämmer inte för jag talar om dem!

Jag har den åsikten att USA aldrig borde ha lämnat Vietnam. Ropen skallade i slutet av 1960-talet. USA ut ur Vietnam, USA ut ur Vietnam! Detta är den största geopolitiska katastrof som hänt i Fjärran östern i modern tid, för att travestera Putin angående Sovjetunionens kolaps. Jag kan i minnet se Olof Palme gå i täten för en USA-fientlig demonstration.

Denna tid fanns ett antal högerdiktaturer i världen och vi hade några även i nuvarande EU. Men de skulle falla som korthus. Upp som en sol och ned som en pannkaka, så gick det för dem.

Nä, så skulle det gått även i Vietnam. Högerdiktaturen skulle ha förtvinat som det gick i Europa och Sydamerika och vi skulle sett ett välmående, fritt och för oliktänkande människor välmående Vietnam. Visst har de det ganska bra ställt i Sydkorea?

”JG”

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Fler insändare