I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Det skulle visa sig att de hade frusit ihjäl i lastbilens kylutrymme. Man trodde först på basen av deras falska pass att de var kineser men det skulle visa sig att de var vietnameser. De hade betalat 35.000 euro för att smugglas till väst och Storbritannien. Detta pris skulle visa sig vara specialpris emedan normalpriset låg på 50.000 euro.

I dag läser jag att Monika Fagerholm har nominerats till Finlandiapriset. Hon säger angående denna

makabra last: titta på tragedin med de döda som nyligen hittades i en container i Essex i Storbritannien, nu lyckas det igen, ingen talar om dem. Men det stämmer inte för jag talar om dem!

Jag har den åsikten att USA aldrig borde ha lämnat Vietnam. Ropen skallade i slutet av 1960-talet. USA ut ur Vietnam, USA ut ur Vietnam! Detta är den största geopolitiska katastrof som hänt i Fjärran östern i modern tid, för att travestera Putin angående Sovjetunionens kolaps. Jag kan i minnet se Olof Palme gå i täten för en USA-fientlig demonstration.

Denna tid fanns ett antal högerdiktaturer i världen och vi hade några även i nuvarande EU. Men de skulle falla som korthus. Upp som en sol och ned som en pannkaka, så gick det för dem.

Nä, så skulle det gått även i Vietnam. Högerdiktaturen skulle ha förtvinat som det gick i Europa och Sydamerika och vi skulle sett ett välmående, fritt och för oliktänkande människor välmående Vietnam. Visst har de det ganska bra ställt i Sydkorea?

”JG”

Här kommer några reflektioner som undertecknad upplevt under senare tid.

När man läser infranämndens beslut samt stadsdirektörens uttalanden gällande asfalthanteringen från Ålandsvägens ombyggnad, kan man konstatera följande:

Jag fattar ingenting? Eller så gör jag det!

Hur är det möjligt att man kan ha en ”Torgfest” men inte Rockoff? Är inte detta samma sak?

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Fler insändare