Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

I den senaste medborgarenkäten från 2019 ger stadsborna staden goda omdömen förutom när det gäller möjligheterna att påverka stadens politik. Utgående från detta har vi ända sedan diskussionen om att upphöra med sändningarna uppkom ställt oss helt negativa till förslaget. Nu ser det i alla fall ut som om sändningarna kommer i gång och fortsätter åtminstone under detta år.

Upphandlingen av sändningarna borde ha varit öppen för alla i branschen. Nu framhålls tidsbrist och coronakrisen som orsakerna till den uppkomna situationen. Det har jag svårt att tro på.

Hela turbulensen inleddes redan hösten 2019. I samband med ett gruppledarmöte ställde sig Moderaternas representant negativ till fortsatta sändningar. De övriga gruppledarna uttalade sig otydligt medan jag för Socialdemokraternas räkning deklarerade att sändningarna ses av många, också av personer utanför Åland. Intresset för Mariehamn tror jag växer med sändningarna.

Dessutom får våra väljare höra direkt ”from the horse's mouth” vad olika partier och politiker tycker och tänker utan journalisternas filtreringar och betoningar. Hela frågan låg på is tills fullmäktiges ordförande meddelade i början av mars detta år att nu skulle tv-sändningarna upphöra på grund av för höga kostnader. Han intygade offentligt att han hade de övriga partiernas stöd förutom Socialdemokraternas.

Nu har coronaepidemin blivit räddningen för tv-sändningarna eftersom ingen publik är välkommen till stadshuset. Argumentet är i och för sig relevant men enligt mig inte särskilt hållbart. Tv-sändningarna ska vi ha för att det är en modern och effektiv demokratisk metod för att inkludera och göra många personer delaktiga i stadens politik oberoende av om vi har coronakris eller inte.

Barbro Sundback

gruppledare för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Finlands regering har genom coronakrisen visat en oförmåga och rent av ovilja att acceptera Åland som ett autonomt område med speciella förutsättningar inom Finland.

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Fler insändare