Tunnelns längd: 3,4 kilometer.

Uppskattad budget år 2010: 475-545 miljoner euro.

2013 uppskattades kostnaden till mer än 550 miljoner. År 2019 uppskattar man kostnaden till 1,4 miljarder (upp med nästan 300 procent från ursprunglig uppskattning).

Beräknad bilmängd per dygn: 50.000.

Uppgift: Att tömma Helsingfors centrum på onödig biltrafik, samt att se till att den tunga trafiken leds via tunneln från Västra hamnen-området i Helsingfors till östra sidan av Helsingfors där bland annat Sumparn och Nordsjöhamnen är belägna.

I detta fall kan den lätta trafiken komma igenom Helsingfors ovan jord vilket inte är fallet i Föglöalternativet.

I detta fall finns det en verklig idé med en tunnel, och kostnaden beror delvis på alla separata nerfarter till tunneln. Man har ändå trots de miljömässiga fördelarna av att få bort bilarna ifrån centrum valt att lägga projektet på is – igen.

Hur ser då Föglötunneln ut?

Längd: minst 7,5 kilometer.

Ursprunglig beräknad kostnad för gamla tunneln: 225 miljoner euro.

Om man jämför med Helsingforstunneln torde kostnaden nu vara 670 miljoner euro.

Antal bilar per dygn: kanske 150, och eventuellt några bilar till från kortruttens Hastersboda, men i varje fall under 1.000 bilar.

Uppgift: Att slippa färjtrafik till Föglö till varje pris.

Om man beaktar att tunneln till Föglö är mer än dubbelt längre än Helsingforstunneln så kan man förmodligen dra slutsatsen att 3 gånger 225 miljoner euro inte förslår för att förverkliga tunneln.

Om man väljer Gripö som plats där tunneln kommer upp så får vi också följande sociala negativa effekter:

Degerby dör bort som centralort då bilarna sprids i alla tänkbara riktningar på Föglö och spektaklet som i dag inträffar åtskilliga gånger per dag upphör. Den som tycker att detta skulle vara en positiv effekt vet inte vad den talar om. Väljer man Degerby slipper man visserligen bron men tunneln blir cirka två kilometer längre. Det samma gäller om man väljer att dra den till Degerö, alltså cirka två kilometer längre.

Vad är alternativet?

• Vrid Degerby färjfäste 90 grader moturs så att färjans för pekar mot farleden söder om Rövarör.

• Muddra upp sundet söder om Ekholm (cirka 150 meter gånger 30 meter) och loda upp farleden söder om Rövarör och mot färjfästet, och muddra eventuella grunda ställen till sex meter.

Vad ger detta?

• Cirka 400 meter längre resväg än via Ekholms sund (en minut).

• Färjan kan köra med konstant fart från Degerby utan sväng vid färjfästet och hela vägen till Svinö.

• Ger mer tidsinbesparing än den förlorade minuten på grund av längre väg då farten kan hållas konstant.

Vilka kostnader talar vi om?

• Muddra upp sundet väster om Ekholm 150 meter gånger 30 meter till sex meter (cirka 10.000 kvadratmeter).

• Kontrollodning av södra farleden Rövarör-färjfästet samt eventuell smärre fördjupning.

• Svängning av färjfästet i Degerby.

• Några sjömärken.

Vad blir då kostnaden?

Garanterat mindre än 225 miljoner euro som var uppskattade kostnaden för förra tunneln för modifieringen av farleden och hamnen i Degerby. Förmodligen mindre än tio miljoner.

Så vad väntar vi på?

Jag har sagt, och det står jag fast vid, att en tunnel till Föglö blir inte till före landhöjningen torkat ut Slemmern.

Tack för ordet.

Henry Höglund

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare