Den stora ofreden på 1700-talet tömde hela den åländska skärgården på sin befolkning, som ändå återvände med stark framtidstro och återskapade bebyggelsen. Mot slutet av 1800-talet hade befolkningstalet nått kulmen på Föglö med sina 1.800 invånare. Därefter började avfolkningen ta fart.

Det är klart att livet inte var bättre förr, välfärden var ojämn och många levde trångt och i armod. Hundra år senare hade befolkningen reducerats till en tredjedel, knappt 600 invånare.

Den stora utflyttningen skedde 1950-1970 då många valde att söka sig till Sverige. I början av det århundradet flyttade folk också till Amerika.

Nu visar statistiken att de åländska öarna har en negativ befolkningsutveckling, sämst i hela Svenskfinland. Föglö ligger bland de värst drabbade. Det här måste vi ändra på. Föglö har potential att blomstra igen som i medlet av 1800-talet då centralorten Degerby var på förslag att få stadsrättigheter på Åland.

En fast förbindelse till Föglö vänder avfolkningen och säkrar ortens fortlevnad. Näringslivet finns där det finns arbetskraft att tillgå och den kommunala servicen från barnomsorg till äldreomsorg finns nära kommuninvånarna där de bor.

Fritidsboendet håller vid sidan av den fasta bosättningen liv i butiken och den nya generationen som övertar sina stugor av föräldrarna behöver entreprenörer för att uppgradera standarden. Ekonomin cirkulerar och ger livskraft.

Kommunikationerna är a och o i ekonomin. Vi behöver stoppa avfolkningen. Tunneln är den enda lösningen som gynnar hela skärgårdens utveckling. Inget annat kommer att funka, var så säker!

Rainer Juslin (Lib)

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Fler insändare