Den stora ofreden på 1700-talet tömde hela den åländska skärgården på sin befolkning, som ändå återvände med stark framtidstro och återskapade bebyggelsen. Mot slutet av 1800-talet hade befolkningstalet nått kulmen på Föglö med sina 1.800 invånare. Därefter började avfolkningen ta fart.

Det är klart att livet inte var bättre förr, välfärden var ojämn och många levde trångt och i armod. Hundra år senare hade befolkningen reducerats till en tredjedel, knappt 600 invånare.

Den stora utflyttningen skedde 1950-1970 då många valde att söka sig till Sverige. I början av det århundradet flyttade folk också till Amerika.

Nu visar statistiken att de åländska öarna har en negativ befolkningsutveckling, sämst i hela Svenskfinland. Föglö ligger bland de värst drabbade. Det här måste vi ändra på. Föglö har potential att blomstra igen som i medlet av 1800-talet då centralorten Degerby var på förslag att få stadsrättigheter på Åland.

En fast förbindelse till Föglö vänder avfolkningen och säkrar ortens fortlevnad. Näringslivet finns där det finns arbetskraft att tillgå och den kommunala servicen från barnomsorg till äldreomsorg finns nära kommuninvånarna där de bor.

Fritidsboendet håller vid sidan av den fasta bosättningen liv i butiken och den nya generationen som övertar sina stugor av föräldrarna behöver entreprenörer för att uppgradera standarden. Ekonomin cirkulerar och ger livskraft.

Kommunikationerna är a och o i ekonomin. Vi behöver stoppa avfolkningen. Tunneln är den enda lösningen som gynnar hela skärgårdens utveckling. Inget annat kommer att funka, var så säker!

Rainer Juslin (Lib)

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare