Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Tullarns äng är en oersättlig och rik naturpark men sina vitsippshav, blåsippor, liljekonvaljer, svalörter, häggar, starar, hackspettar, koltrastar – för att bara nämna några arter ur vår nordiska flora och fauna.

Mer aktivitet behövs, hävdar Dennis Jansson. Så kan det vara. Men promenader i naturen är också en aktivitet som skänker ro, avkoppling och livsglädje.

Många av hundratalet mariehamnare som dagligen strövar omkring i Tullarns äng är 70-plussare. Alla har inte ork med några andra fysiska aktiviteter. Inte heller har alla möjlighet att ta sig till Nåtö naturskyddsområde eller till Ramsholmen.

Mariehamns stad sköter numera Tullarns äng både hänsynsfullt och insiktsfullt. Den är en av livsnerverna i Mariehamn och på Åland. Detta gäller absolut inte bara oss åländska 70-plussare och andra flanörer utan också turister. Jag har träffat många besökare – alltifrån Korea till Lappland – som inte tror sina ögon när de får se vitsippshaven i Tullarns äng. Ta en promenad där Dennis så får du se att oro och stress för allt vår coronahärjade värld bär med sig försvinner för ett tag åtminstone.

Det talas med rätta om att Åland borde satsa mer på sin unika natur när det gäller att locka hit turister. Discgolfbanor kan anläggas varsomhelst, men inte en naturpark av samma dignitet som Tullarns äng med dess fågelsång och världsunika blomsterprakt.

Så gode Gud och snälla Mariehamn låt Tullarna äng förbli en fridlyst naturpark! Låt oss promenera där utan rädsla för att få en frisbee i huvudet!

Ann-Christin Waller

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare