När det här skrivs är inga fall av Covid-19 aktuella på Åland. Dock kan situationen om virusets spridning givetvis variera mellan olika dagar.

För egen del får jag intrycket att myndigheterna hittills låtit sig påverkats av något annat än att hindra virusets spridning till Åland. Man har agerat för begränsat.

Rent logiskt har alla öar möjligheten att fysiskt segregera sig genom att helt enkelt klippa av förbindelserna med sina närliggande fastländer. Självklart är det omöjligt att göra segregationen komplett om man inte är helt självförsorgande, men icke desto mindre får den under den begränsade tiden hotet att förminskas av sig självt.

Polen – som inte ens är en ö förstås – har gjort det. Varför inte Åland? Jag skulle vilja veta vad som hindrar de åländska myndigheterna från att införa just en sådan drastisk policy? Jag skulle inte tro att myndigheternas agerande påverkas ens det minsta av finansiella kalkyler när befolkningens mest sårbara människors överlevnad är satt på spel.

Hittills tycks myndigheternas uppmärksamhet vara fäst på att, genom att sätta personer som möjligtvis smittats i karantän medan de undersöks för latent infektion, förminska möjligheten att någon annan här på hemmaplan hinner infekteras. Undantaget möjligheten att sådana åtgärder är 100 procent framgångsrika – vilket vore oerhört otroligt – kommer epidemin ändå snart att spridas på Åland.

Kalla fakta är att om detta någonsin sker så kommer oundvikligen ett antal personer bland de mest känsliga grupperna exponeras för risken att dö tidigare än de annars hade. Med hänsyn till denna risk skulle jag – som en individ inom gruppen i frågan – vilja ifrågasätta om myndigheternas nu aktuella policy faktiskt är tillräckligt radikal och allomfattande.

Robert Horwood

Eckerö

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Fler insändare