Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Christian, har inte Åland redan i dag digital infrastruktur av världsklass och är inte fiber (vilket kan användas för jordbunden 5G) ett gott alternativ för en långsiktigt hållbar och hälsosam teknisk utveckling i samhället?

Därtill, tar det inte år av vetenskapligt seriös (ej komprometterad av telekomägares pengar) internationell biologisk forskning för att avgöra dess påverkan, då det redan finns tusentals utredningar om mikrovågors bevisbara skadlighet?

Så varför denna din/myndighetens respektlösa- och människofientliga stress med 5G-utbyggnad? Är det för att undgå ansvarstagande myndighetsutövning som beror på att multinationella företag likt egoistiska (kortsiktiga) djur vädrar omänskliga triljonvinster?

Är det också ok enligt dig att vi även släpper lös läkemedelsindustrins nya läkemedel fritt, alltså befriar läkemedelsutvecklingen från självklara hälsotester i samma käckt liberala framtidsanda som med 5G?

”Det är viktigt att Åland hänger med i den tekniska utvecklingen i vår omvärld för att vi också i framtiden ska vara en välmående region”.

Hur får du sanningsenligt ihop: ”välmående region” logiskt om nu den av dig tillåtna tekniska utvecklingen gör oss alla sjuka?

”Det finns flera exempel på när människan prövat nya kemikalier eller teknik som senare visat sig skadliga, exempelvis DDT och radioaktivitet. Människan begår misstag och lär sig av dessa”.

Bevisligen av din ståndpunkt har du själv inte lärt dig något av vår smärtsamma och ofrånkomligt gemensamma verklighet eller så vill du trotsigt inte lära av människans misstag, ty får vi använda DDT nu, tillåts vi sprida ut radioaktivitet i dag?

Om vi inte genom offersam kunskap (vetenskap) har nått ett högre medvetande, vad är då den vetenskapliga och fysiska utvecklingen värd och för vem?

Allvarligt nu, tycker du verkligen att vi ska använda varandra som försöksdjur? Är det ett logiskt tänk, är det tecken på medmänskligt ansvar?

Tycker du att du är en värdig minister för Åland och dina medmänniskor?

”Specifikt för 5G-nätet finns det dock inga belägg för att det skulle vara farligt”.

”Ofarlighet”, som beror på att det inte finns någon myndighet likt dig som inte krävt något vetenskapligt biologiskt utrett hälsotest först.

Du har således bevisligen ej velat lära dig av människans historiska misstag och lidande och ger därför aningslöst nu klartecken för reellt djur-, natur- och människoförsök. Vilket är en respektlös handling som strider mot mänskligheten tillika internationell codex.

”Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år. Personligen är jag en av dem som välkomnar ny teknik som bidrar till ökat välstånd för det åländska samhället”.

Jaså, så du har alltså självvalt enfaldigt ”samtyckt” utan mitt och många ålänningars motsvarande samtycke till detta allövergripande samhällsexperiment, är inte det kriminellt?

Det är således sorgligt nog alla medborgares arbetsamma skyldighet att hålla dig och andra myndighetspersoner personligen ansvariga i händelse av att 5G-experimentet visar sig skada oss och således är ett brott mot mänskligheten.

Gerry Allgode

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Fler insändare