Det är med en viss förvåning som man följer rapporteringen om lagtingsdebatten rörande tilläggsbudgeten för kommunerna. Att kommunernas skatteintäkter kommer dyka på bred front är det ingen som tvivlar på,

för Saltviks del kanske en 500.000 – 600.000 euro. I ekonomiska kriser av det här slaget är osäkerheter en av de stora farorna, och det svarar regeringen på genom den här tilläggsbudgeten.

LR kommer att stödja kommunerna, det är inte tillräckligt, men just det är inte heller det allra viktigaste i det här läget. Det viktigaste är att kommunerna får

ett svar, och det har vi fått.

Därför ger det en lite underlig känsla att följa kritiken i vårt

folkvalda parlament. Mitt i den djupaste krisen för världsekonomi sen 30-talets depression så framförs åsikten att det viktigaste landskapsregeringen kan göra med sina resurser och sin tid är att utreda ett nytt fördelningssystem för det kompletterande coronastödet till

kommunerna i tilläggsbudgeten.

Kanske får Saltvik lite mindre stöd, kanske lite mer, än vad som annars skulle bli fallet. Men hela den ovanstående argumentationen bygger på någon sorts underlig tanke om att bara vissa delar av Åland skulle drabbas av krisen, när den i själva verket slår brett över alla kommuner.Det är inte bara en eller två kommuner som drabbats utan alla 16.

Ingen kan tvivla på att skatteintäkterna kommer rasa över ett bräde bland alla åländska kommuner. Därför är det bra att landskapsregeringen inte lägger ner onödiga resurser och tid för att utreda hur det ska fördelas utan använder det system vi redan har, landskapsandelssystemet. Det kommer ge tillräcklig precision.

I stället för att fokusera på enskilda kommuner behöver vi se på Åland som en helhet. Det kommer behövas göras mer för kommunerna men den här tilläggsbudgeten hanterar det akuta och landskapsregeringen kan nu

återvända till företagen.

När väl sen den akuta krisen är över kan landskapsregeringen med fördel ta ett större grepp och där skulle till exempel en reform av hur samfundsskatterna påverkar landskapsandelarna ingå. Det behöver bli en större morot för de kommuner som satsar på näringslivsutveckling än det är i dag. Men nu måste fokus vara på hela Åland, på den akuta krisen och på att se till att mildra den ekonomiska kris som tornar upp sig.

Mathias Johansson

Kommunstyrelseordförande Saltvik

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare