Jag vet inte hur Anders Gustafsson har läst min insändare som gäller delar av den unga generationens problem. I alla fall har han tydligen missförstått den.

Södra skogsägarna betalar ut 180 kronor per kubikmeter på alla sortiment som tilläggslikvid för 2018.

”Bravo”

Tog del av dina tankar om hur du ser på Åland i framtiden. Saknar problemlösningar eftersom du inte beskriver problemen, men i alla fall.

Matens miljöpåverkan väcker ständigt intresse bland såväl politiker som vanliga matbutikskunder. Samtidigt befinner sig den inhemska livsmedelsindustrin i ett instabilt läge.

Striden om vårjaktens framtid är av allt att döma inne i ett avgörande skede, varför det nu gäller att verkligen vässa klorna och med sakliga argument bemöta angreppen.

Nuvarande regering har gått hårt fram mot de svensk- och tvåspråkiga strukturerna i landet. Då man inledde den stora landskaps- och vårdreformen var tryggandet av sjukvårdstjänster på svenska inte något prioriterat.

Ålands Stuguthyrarförening är en intresseförening för de åländska stuguthyrarföretagen och en majoritet av våra medlemmar har sin verksamhet på landsbygden och i skärgården.

Under rubriken ”Det är mitt ansvar” frågar Jessy Eckerman vad vi andra riksdagskandidater ska göra för ungdomarnas rätt till framtid. JE ondgör sig över reaktioner på ungdomarnas reaktion i samband med ”klimatstrejken” nyligen.

I sina inlägg gör Johan Dahlman och Roger Jansson grova påhopp på dem som inte delar deras åsikter om planering och byggande i Mariehamn. Det är ett fult spel som rullas upp i våra tidningar.

Att läsa om rådjursolyckor i tidningarna hör till vanligheten, över 200 i året. Det kostar Ömsen 500.000 euro varje år.

I onsdagens tidning ondgör sig Runa Lisa Jansson över dagens ungdom.

Förslaget om produktionsstöd för el debatterades i lagtinget. I enighet påstod Nya Åland. Ett av motiven till lagen är att EU vill öka andelen förnyelsebar energi till 20 procent senast 2020.

I den aktuella debatten om att riva eller bevara byggnader i centrum används begreppet utveckling frekvent. De som vill riva anser att det är utveckling. De anser sig vara de sanna utvecklarna.

Fler insändare