Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten. Resultatet har tyvärr blivit stora ekonomiska kostnader för industrier och turism, som så sakteliga håller på att återhämta sig.

Då detta skrivs (12.7) har Sverige 5.526 avlidna medan Finland har 329, Danmark 609 och Norge 252 avlidna. Vilket inte kan anses vara acceptabelt. Sverige tog från början lätt på coronapandemin genom ett uttalande av Folkhälsomyndighetensgeneraldirektör Johan Carlson, som i februari sa: ”Vi har valt en annan strategi och kommer att klara detta bäst”.

I mars bättrade han på med: ”Våra grannländer kommer få det lika dåligt som vi”.

Resultatet vet vi alla vid det här laget. Ålands turism har drabbats hårt och i detta har Sverige en stor del – då det är deras ”slapphet” som gjort att den svenska turismen till Åland nu upphört. I nuläget är det ett måste att turister från Sverige fortfarande hålls borta och ska så ske intill läget helt är under kontroll i Sverige.

Den 9.7 gick Folkhälsomyndigheten ut med att det fortfarande råder en omfattande samhällssmitta i alla delar av landet. Att ta coronapandeminmed en klackspark harbland annat USA fåtterfara.

President Trump ansåg inte det vara motiverat att bära ansiktsmask. Något som nu visatsig vara ett felaktigt beslut då pandeminåter ökat i USA som nu har 137.403 döda. Numer är det ansiktsmask som gäller även för president Trump.

Delstater som Kalifornien, Texas och Florida är hårt drabbade med drygt 10.000 smittade varje dygn.

President Bolsonaro i Brasilien tog också corona lättvindigt – och blev själv drabbad. Brasilien har nu 71.492 avlidna och Bolsonarohar även han numer tagit på sig ansiktsmask.

Anders Andersson

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare