Den 27 december var vi som vanligt på väg till Finland för att fira nyår i Korpo. På eftermiddagen drabbades jag av det som med ett mycket tydligt beskrivande namn kallas vinterkräksjukan.

Jag ringde till Viking Line och berättade att vi var tvungna att ställa in resan men att jag hoppades sjukan skulle gå över snabbt och bad om att få resa den 28 i stället. Till min förvåning gick det inte att föra över vår biljett, men överoptimistisk som jag var beställde och betalade jag en ny resa till den 28.

Följande dag stod det alldeles klart att någon resa inte var tänkbar. Jag fick igen ringa till Viking Line och fick veta att en resa måste avbokas 24 timmar innan resan; möjligen kunde man få fem procent av resans pris tillbaka. Vinterkräksjukan anmäler inte sin ankomst 24 timmar innan den slår till, den slår till utan att varsla!

Jag frågade om ett läkarintyg skulle hjälpa och fick ett jakande svar. Min man som är pensionerad läkare skrev ett intyg och jag skickade in det. Jag fick ett svar som sa att intyget inte dög eftersom det inte hade ”tjänsteställets uppgifter och logga”.

Förstår jag det rätt borde jag ha gått till ett överfullt väntrum på en vårdcentral för att få ett intyg på att min mycket enkelt diagnosticerade och mycket smittsamma sjukdom verkligen var vinterkräksjuka. Jag tror inte att jag skulle blivit populär i det väntrummet!

I över 50 år har jag åkt av och an med Viking Line, alltid reguljärt, ungefär tio resor om året. Jag har alltid varit mycket nöjd med bemötande och känt mig hemma på båtarna. Nu sitter jag med två betalda resor som jag inte kan använda. Jag har aldrig begärt pengarna tillbaka utan att få använda de resor jag betalt och på grund av akut sjukdom inte kunnat göra.

Tuva-Stina Lindén

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör på Viking Line, svarar: Vinterkräksjuka är en besvärlig åkomma och dessutom ytterst smittsam. Vi ber Tuva-Stina Lindén ringa upp avdelningschef Pia Nordberg på vår feedback-avdelning, telefon 018-27000, så reder vi upp det skedda.

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare