Vissa år är skadedjur såsom råttor och sorkar mer talrika, för att däremellan nästan lysa med sin frånvaro. För den som varit utsatt för skadedjuren i hus och trädgård är det en förbannelse när man ser sina lökar uppgrävda och delvis söndergnagda, likaså små plantor i rabatter och växthus, där endast rötter återstår, allt ovan markytan är bortgnagt.

Skadedjuren drar sig inte för att klättra upp på altaner och balkonger för att festa på de godsaker en förhoppningsfull odlare sått och planterat i krukor och lådor. Allt är ätbart, och allt går ner i hungriga rått- och sorkmagar.

Råttorna kan man eventuellt fånga i fällor. Sorkar är inte intresserade av sådana delikatesser som korv och ost, de är tydligen vegetarianer, med smak för dyrbara växter.

Återstår då att lägga ut råttgift på väl valda och ingärdade platser. För råttgift äter både råttor och sorkar. Problemet är bara att sorkarna och råttorna är så talrika detta år att nu har de kalasat upp allt råttgift jag hade i lager, så då återstår inget annat än att inhandlar mer gift. Men se då var det stopp. Expediten i affären upplyste mig om att jag måste ha intyg för att få köpa råttgift. Redan förra våren kom en bestämmelse från dåvarande landskapsregering om att råttgift inte får säljas fritt längre, utan man måste ha intyg på att man har ett behov (?) av råttgift.

Jag har ju ett behov av att bli av med råttor och sorkar, så nu inbjuder jag dem som fattat beslut om inköpsförbudet, det vill säga förra landskapsregeringen med lantrådet i spetsen, att komma till mitt hus och min trädgård och bekämpa odjuren, jag antar att de har godkända papper för en sådan verksamhet. Och det är ju inte mer än rätt att de som ställt till det, även tar konsekvenserna av sina beslut.

Jag rekommenderar skyddsutrustning, då vissa av skadedjuren har uppvisat ett aggressivt beteende.

Runa Lisa Jansson

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare