I ytterligare en insändare ägnar sig Anders Gustafsson åt att förtala Strålskyddsstiftelsen på rent felaktiga grunder.

Vi upprepar vad Gustafsson verkar ha svårt att förstå: Vi lutar oss mot omfattande forskning och vad flera hundra vetenskapsmän och läkare säger. 252 vetenskapsmän skriver i ”EMF Scientist Appeal”:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”

De begär att:

• barn och gravida kvinnor ges särskilt skydd.

• allmänheten får heltäckande information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält samt utbildas om åtgärder för att minska hälsoriskerna.

• vårdpersonal utbildas om hälsoeffekterna och om behandling av patienter med ohälsosymtom kopplade till av elektromagnetiska fält.

• gränsvärdet skärps.

Doktor Martin Blank sade i en presentation av denna skrivelse: ”För att tala klarspråk skadar mobilerna, surfplattorna, WiFi med mera cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Vi har skapat något som skadar oss och som håller på att spåra ur”.

Doktor Gerd Oberfeld från Salzburgs hälsomyndighet konstaterar likaså följande:

”Mängden vetenskapliga belägg för skadliga hälsoeffekter av långvarig exponering för elektromagnetiska fält är överväldigande. Försiktighetsprincipen är till och med överspelad. Det är i stället forskarnas skyldighet att informera allmänheten. Och det är allmänhetens skyldighet att tvinga regeringarna att tillämpa nya verkligt skyddande gränsvärden samt att informera samhället brett om hur man kan minska exponeringen för strålningen”.

Därtill finns det i ”5G Appeal” en gememsam skrivelse från 262 vetenskapsmän och läkare som vill att 5G stoppas på grund av allvarliga potentiella hälsoeffekter.

5G leder till en massiv ökning av redan bevisat skadlig mikrovågsstrålning. Strålningen blir så intensiv att den kan leda till omedelbara skador. Robert F. Kennedy Junior, advokat specialiserad på miljörätt, brorson till president John F. Kennedy och son till senator Robert F. Kennedy, säger att ”5G är en stor mardröm” och han uppmanar människor att bygga upp ett motstånd mot 5G.

Som bekant är Kennedy amerikan, Martin Blank är amerikan, liksom väldigt många andra som ställt sig bakom 5G Appeal och EMF Scientist Appeal. Gerd Oberfeld är från Österrike. Flera ledande svenska forskare har undertecknat dessa appeller.

De allra flesta i övrigt är också från västländer. Att påstå att kritiken mot 5G skulle ha sitt ursprung i Ryssland är uppenbart felaktigt, för att inte säga löjeväckande.

Det är snarast så att förtalet av oss som pekar på riskerna har sin grund i de enorma ekonomiska intressen som står på spel om riskerna blir allmänt kända och erkända. Av samma orsak och på samma sätt ägnade sig tobaks- och kemikaliebolagen åt att smutskasta forskare och organisationer som förmedlade sanningen om riskerna med deras produkter, vilket klarlagts.

Att redovisa vad forskningen visar, vad forskare utan bindningar till telekombolagen säger, liksom i exemplen ovan, det vill säga sanningen om riskerna, är inte att sprida konspirationsterorier. Det tror jag de flesta läsare av denna tidning förstår – utom Anders Gustafsson.

Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare