Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

Det stämmer att bergets kvalitet på land i Degerby är någorlunda bra. Förhållandena är dock totalt annorlunda i farleden som passerar Degerby. Med start cirka 30 meter utanför färjläget i Degerby löper det en stor sprickzon som går i nordsydlig riktning i åtminstone tio kilometer. Dess bredd är åtminstone 400 meter och djupet mer än 40 meter.

Sprickzonen innehåller stora håligheter innehållande naturgrus i stora mängder. Bergstrukturen är närmast att jämföras med en frusen tvättsvamp.

Hur kan jag då så säkert påstå detta? Vårt företag har gjort tre relativt stora hamn- och brobyggen inom sträckan Flisö, Degerby och Nötö.

När vi byggde Degerby färjfäste och skulle borra för bergförankringar för den yttre dykdalben råkade vi in i sprickzonen. Först var berget helt i cirka sex meter varefter det började spruta upp natursten i finfördelad fraktion genom borröret tillsammans med vatten.

Efter att försökt rengöra berghålet från naturstenen med hjälp av tryckluft uppmärksammades jag av att vattnet fullständigt kokade upp mot fyren utanför Fiskförädlingen i norr och utanför Seagrams i söder. Det var stora kaskader av luft från borrningen som kokade upp cirka 500 meter i vardera riktningen från borrpunkten. Vi tog en båt och åkte ut varvid vi noterade att hela fjärden bubblade av småbubblor förutom de två stora kaskaderna.

Hela fjärden mot Skrovsö och upp till Spettarhålet var gråfärgad av frigjord lera till följd av luft som håligheter i berget frigjorde i flera dagar efter borrningen.

Likartade upplevelser hade vi både vid byggande av Nötö bro och hamnen för fiskodlingen i Flisö.

Bengt Eriksson

Byggab

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Fler insändare