Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

Det stämmer att bergets kvalitet på land i Degerby är någorlunda bra. Förhållandena är dock totalt annorlunda i farleden som passerar Degerby. Med start cirka 30 meter utanför färjläget i Degerby löper det en stor sprickzon som går i nordsydlig riktning i åtminstone tio kilometer. Dess bredd är åtminstone 400 meter och djupet mer än 40 meter.

Sprickzonen innehåller stora håligheter innehållande naturgrus i stora mängder. Bergstrukturen är närmast att jämföras med en frusen tvättsvamp.

Hur kan jag då så säkert påstå detta? Vårt företag har gjort tre relativt stora hamn- och brobyggen inom sträckan Flisö, Degerby och Nötö.

När vi byggde Degerby färjfäste och skulle borra för bergförankringar för den yttre dykdalben råkade vi in i sprickzonen. Först var berget helt i cirka sex meter varefter det började spruta upp natursten i finfördelad fraktion genom borröret tillsammans med vatten.

Efter att försökt rengöra berghålet från naturstenen med hjälp av tryckluft uppmärksammades jag av att vattnet fullständigt kokade upp mot fyren utanför Fiskförädlingen i norr och utanför Seagrams i söder. Det var stora kaskader av luft från borrningen som kokade upp cirka 500 meter i vardera riktningen från borrpunkten. Vi tog en båt och åkte ut varvid vi noterade att hela fjärden bubblade av småbubblor förutom de två stora kaskaderna.

Hela fjärden mot Skrovsö och upp till Spettarhålet var gråfärgad av frigjord lera till följd av luft som håligheter i berget frigjorde i flera dagar efter borrningen.

Likartade upplevelser hade vi både vid byggande av Nötö bro och hamnen för fiskodlingen i Flisö.

Bengt Eriksson

Byggab

Här kommer några reflektioner som undertecknad upplevt under senare tid.

När man läser infranämndens beslut samt stadsdirektörens uttalanden gällande asfalthanteringen från Ålandsvägens ombyggnad, kan man konstatera följande:

Jag fattar ingenting? Eller så gör jag det!

Hur är det möjligt att man kan ha en ”Torgfest” men inte Rockoff? Är inte detta samma sak?

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Fler insändare