Både Jan Hanses och Henrik Lundberg betonade i respektive kommentar om FPÅ:s utspel om skattegränsen den grad av komplexitet som frågan innehåller. Ingen som följde med förhandlingen av Brexit och den krångliga kurs som följdes gällande gränsen mellan Nordirland och Irland – vilken inte heller nu har nått sitt slut – kan hysa något som helst tvivel om det.

I fallet Åland ökas frågans inbyggda komplexitet ytterligare av att Bryssels teknokrater planerar en ny tullkodex som av vederbörande har bestämts ska träda i kraft om blott elva månader, samtidigt som man inte ännu tydliggjort exakt vad dess effekter i praktiken kommer att vara. Det hela har potential att bli ett fiasko som kan orsaka en stor kris för det åländska näringslivet.

Man kunde väl ifrågasätta varför en påtryckningsgrupp som säger sig företräda företagares intressen valde att negligera detta allvarliga nära förstående hot mot gruppens intressen medan man föredrog att prioritera skattegränsens negativa effekter, något som sedan länge varit en hos dem välbekant fråga.En sådan distraktion vid sämsta möjliga tillfälle riskerar bli ett självmål.

Det jag hur som helst funderar mest på (utan att veta vad som planeras internt hos LR) är varför möjligheten inte till synes tas i beaktande att utnämna en sakkunnig person till någon sorts tillfällig ”specialkommissionär” som skulle ges i uppdrag att ha ansvaret för spridning och samverkan av alla de resurser som behövs för att driva på Ålands intressen.

Jag menar inte per automatik att det inte skulle kunna ske oavsett, men erfarenhet visar att vid vissa speciella lägen, om inte alla strävanden fokuseras i ett enda par händer, riskerar andra människors mycket hårda arbete göras mindre effektivt genom att inte koordineras skickligt nog.

Om jag uppfattar saken rätt är detta ett sådant speciellt läge.

Robert Horwood

Eckerö

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare