På basen av tunnelutredningarna som gjorts allt sedan 1992 kan vi snabbt ta beslut om tunneln till södra skärgården som planeras enligt EU:s regelverk. Genom att upphandla den säkra tunneln mellan Svinö och Degerby med hjälp av partnering i kombination med offentlig privat samverkan med 30 års kontraktstid minimerar vi startsträckan, kostnaderna och riskerna. Ett snabbt beslut har många ekonomiska fördelar:

1. Ju snabbare tunnelkortrutten, tunnel plus hamn på östra Föglö, är på plats desto snabbare börjar LR tjäna 4-5 milj euro per år netto i jämförelse med dagens upplägg. Detta med punkterna nedan obeaktade.

2. I dag är räntorna betydlig lägre än den låneränta på 1,9 procent som ligger till grund för inbesparingskalkylen ovan. Med en ränta på t ex 0,9 procent ökar LR:s inbesparing med ytterligare drygt 35 miljoner euro under kontraktstiden.

3. På ministernivå i Helsingfors har vi fått erfara att sysselsättande satsningar på infrastruktur ska få Finland på fötter efter krisen. På basen av erfarenheter från liknande projekt i Norden kommer tunneln att sysselsätta i medeltal 400 personer per år under den cirka 4-åriga byggtiden. Då både vi ålänningar och de finska tunnelbyggarna nu är undersysselsatta är chanserna att erhålla extra anslag från staten bättre än vanligt.

4. Miljöministeriet i Helsingfors har informerat oss om att beslut om vilka projekt som kommer att erhålla bidrag från återhämtningsfonden tas innan årsskiftet. Då återhämtningsfondens målsättningar matchar tunnelns målsättningar är förutsättningarna goda. Förutom direkta bidrag kanaliserar ECB dessutom 27 miljarder euro till Finland för att uppköp av bland annat värdepapper.

5. Ålands Natur och Miljö lyfte nyligen möjligheten att erhålla förmånlig finansiering från EU:s Gröna giv. Ett snabbt agerande ökar chanserna för ett positivt beslut för tunnelkortrutten som minskar koldioxidutsläpp med cirka 6.000 ton per år.

Ju snabbare vi kommer igång desto snabbare löper kontraktstiden ut och tunneln överlåts kostnadsfritt till LR. Då kommer intäkterna från de förmånliga biljetterna både täcka de kvarvarande låga drifts- och underhållskostnaderna och även generera ett överskott till LR:s kassa.

Otto Hojar

FS Links

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Fler insändare