Kommentarer

"SDP har inte alltid haft

"SDP har inte alltid haft Ålands bästa för ögonen", säger Mats Sandberg. Stämmer precis! Sant är också att det enda som händer om man röstar på CG är att man minskar chansen att få ett finlandssvenskt mandat i EU-parlamentet. Ett sådant skulle ju liksom senast innebära en tacksamhetsskuld till Åland från SFP:s sida och med positiv inställning till Ålands synpunkter. Några osanningar om CG har jag inte sett. Och att på sakliga grunder ifrågasätta en kandidats lämplighet är inte "drev". Däremot är epiitet som "konspirerande matematiker” och "konservativa gnällspikar" tydligen helt i sin ordning. Och slutligen: "Lägg din röst på.. den kandidat du själv tror kan arbeta bäst för Åland i Bryssel" innebär ju att man skall rösta på den av de två som har utsikt att fortsätta där. Jag tror inte att CG flyttar dit som medhälpare till någon finsk socialdemokrat, och vad skulle hon då ha att göra i Bryssel?

Polis och sjukvård behöver betydligt mer resurser. Det behövs mer personal för att stävja den riktning som även vårt lilla åländska samhälle går mot.

Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden.

Angående måndagens ledare av Daniel Dahlén. Det är just det här jag som jag till olika ministrar samt skärgårdskommuner ställt frågan om deras långt gående planer för Ålands skärgård.

Att man får samma lön när man väl har blivit anställd är inte detsamma som att ha jämställda villkordå man inte kan bli anställd på grund av att kraven är skrivna för olika länder, men den skillnaden kan vi lämna därhän.

Nu vill vi i Ålands Framtid applådera stadsarkitektkontoret för att våra förslag redan nu börjar ge avtryck. Det ger oss förhoppningar om att våra andra förslag också kan vara till nytta och kommer att genomföras.

Det finns många viktiga områden inom politiken här på Åland som är jätteviktiga att jobba med. Men dock kan man inte arbeta inom alla fast man gärna under valkampanjtider lovar gröna skogar.

Regeringen har säkert haft skärgårdens bästa för ögonen när man vidtagit åtgärder i syfte att utveckla skärgårdstrafiken. Upphandlingen av de initiala etapperna för kortrutten har lyckats utomordentligt väl.

Därför ställer jag inte

upp i lagtingsvalet

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade.

Det åländska systemet för lönesättning inom offentlig sektor är i dag statiskt och gör liten skillnad bland de anställda individerna.

Tanken med kortruttsprojektet var väl från början att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken och samtidigt göra trafiken ekonomiskt- och miljömässigt mer hållbar.

Det här är vad som händer när desperationen når sin topp, sittande regering har slagit ett icke angenämt rekord. Rekord i att misslyckas.

Alla har rätt att bestämma.

Du har rätt att bestämma över dig själv.

Du har också rätt att bestämma tillsammans med andra.

Alla har rätt att känna trygghet.

Alla har rätt att må bra.

Fler insändare