Kommentarer

"SDP har inte alltid haft

"SDP har inte alltid haft Ålands bästa för ögonen", säger Mats Sandberg. Stämmer precis! Sant är också att det enda som händer om man röstar på CG är att man minskar chansen att få ett finlandssvenskt mandat i EU-parlamentet. Ett sådant skulle ju liksom senast innebära en tacksamhetsskuld till Åland från SFP:s sida och med positiv inställning till Ålands synpunkter. Några osanningar om CG har jag inte sett. Och att på sakliga grunder ifrågasätta en kandidats lämplighet är inte "drev". Däremot är epiitet som "konspirerande matematiker” och "konservativa gnällspikar" tydligen helt i sin ordning. Och slutligen: "Lägg din röst på.. den kandidat du själv tror kan arbeta bäst för Åland i Bryssel" innebär ju att man skall rösta på den av de två som har utsikt att fortsätta där. Jag tror inte att CG flyttar dit som medhälpare till någon finsk socialdemokrat, och vad skulle hon då ha att göra i Bryssel?

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare