Ska vi lyckas öka produktionen av el från solceller behöver vi sluta med bidrag för etablering av nya anläggningar.

Detta för att dagens anläggningar begränsas av att mikroproducenter, eller prosumenter som är den nya benämningen, inte får motsvarande ersättning som våra distributionsbolag betalar till Nordpool och liknande.

Andra länder och regioner runt omkring Åland har redan infört ett ersättningssystem som är mer marknadsanpassat och ekonomiskt intressant.

Vår elmarknad behöver få fler aktörer, stora men också små. För att locka stora behöver vi bland annat se över vår näringslagstiftning.

Framtidens elnät kommer se annorlunda ut mot dagens till den del där vi kommer att delta i produktion och lagring. Då skapar vi möjlighet till ökad produktion av det klimatvänliga sättet att producera elenergi.

Det kommer att ställas krav på våra distributionsbolag med ny teknik men det får inte vara ett argument av utvecklingen till ett klimatneutralt samhälle.

Ambitionsnivåerna av elproduktion från prosumenter behöver tydliggöras. I dag ligger produktionen på cirka 0,3 procent av den totala elproduktionen. För att öka takten behöver vi förändra dagens system till ett bättre anpassat system.

Runt om i Norden ser man på hur man ska öka takten på den gröna omställningen. Runt om i Norden och Europa började man med investeringsbidrag men har valt att utveckla systemen för att öka omställningstakten.

När det gäller regelverk finns det lagstiftning som behöver åtgärdas för att möjliggöra en förändring men det får inte vara en förhindrande åtgärd.

Mikael Staffas (Lib)

kandidat i lagtingsvalet

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare