Ska vi lyckas öka produktionen av el från solceller behöver vi sluta med bidrag för etablering av nya anläggningar.

Detta för att dagens anläggningar begränsas av att mikroproducenter, eller prosumenter som är den nya benämningen, inte får motsvarande ersättning som våra distributionsbolag betalar till Nordpool och liknande.

Andra länder och regioner runt omkring Åland har redan infört ett ersättningssystem som är mer marknadsanpassat och ekonomiskt intressant.

Vår elmarknad behöver få fler aktörer, stora men också små. För att locka stora behöver vi bland annat se över vår näringslagstiftning.

Framtidens elnät kommer se annorlunda ut mot dagens till den del där vi kommer att delta i produktion och lagring. Då skapar vi möjlighet till ökad produktion av det klimatvänliga sättet att producera elenergi.

Det kommer att ställas krav på våra distributionsbolag med ny teknik men det får inte vara ett argument av utvecklingen till ett klimatneutralt samhälle.

Ambitionsnivåerna av elproduktion från prosumenter behöver tydliggöras. I dag ligger produktionen på cirka 0,3 procent av den totala elproduktionen. För att öka takten behöver vi förändra dagens system till ett bättre anpassat system.

Runt om i Norden ser man på hur man ska öka takten på den gröna omställningen. Runt om i Norden och Europa började man med investeringsbidrag men har valt att utveckla systemen för att öka omställningstakten.

När det gäller regelverk finns det lagstiftning som behöver åtgärdas för att möjliggöra en förändring men det får inte vara en förhindrande åtgärd.

Mikael Staffas (Lib)

kandidat i lagtingsvalet

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare