I debatten om den åländska skattegränsen har Företagarna på Åland i något som påminner om självskadebeteende dels sagt att man vill ha bort skattegränsen, och därmed skatteundantaget och möjligheten till taxfree-försäljning, dels understrukit att man inte vill ta bort skattegränsen. Denna tankevurpa är inte alldeles enkel att begripa.

Organisationen hävdar att man vill behålla skatteundantaget och taxfree-försäljningen men man agerar annorlunda och det lämnar fler frågor än svar.

Skattegränsen, som dessvärre är en effekt av skatteundantaget, är besvärlig och något som det ständigt arbetas med; det jobbet bedrivs bättre om vi fokuserar på konstruktiva lösningar i högre grad än att söka uppmärksamhet och kortsiktig bekräftelse. Att försämra för andra gör det inte bättre för en själv.

Tack vare skatteundantaget har sjötrafiken utvecklats oerhört starkt och vi har i dag fler möjligheter än någonsin att åka till och från Åland. Att bo på en ö medför utmaningar och därför är sjöfarten oerhört och direkt avgörande för vår gemensamma framtid.

Tack vare sjöfarten och skatteundantaget har åländska företag inom många andra områden kunnat blomstra. Paf är ett exempel, skeppshandel ett annat och till dessa kan läggas Posten, turismen, banker, försäkringsbolag, restauranger och en uppsjö av underleverantörer av maritim utrustning.

Tack vare EU-inträdet och skatteundantaget kan Åland som samhälle blicka tillbaka på 25 huvudsakligen tillväxtfyllda år.

Det stannar inte där, tack vare skatteundantaget har näringslivet i både Finland och Sverige kunnat dra nytta av förmånliga transporter för importerande och exporterande företag.

Mot den här bakgrunden hoppas jag vi alla på Åland kunde ägna mer kraft åt vad vi verkligen kan göra och mindre kraft åt annat. Ta idrott som exempel; ett lag vinner aldrig på att gnälla över vädret, domare, eventuella skador eller elak publik. Ett vinnande lag definieras av fokus på det egna spelet och den egna prestationen.

För att stärka vårt näringsliv borde vi ägna våra gemensamma krafter åt att odla starka träd, inte såga av de grenar vi själva sitter på.

Jörgen Pettersson (C)

ordförande i finans- och näringsutskottet

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare