En sak är jag säker på när det kommer till skattegränsen: Taktiken med att ”åka ner till Bryssel och drämma näven i bordet” är i grunden fel. Skattegränserna uppfattas i EU som ett slags ”extra” och med jämna mellanrum förekommer inom EU försök till ”total harmonisering".

Det har hittills inte lyckats och lär inte göra det. Det vore ödesdigert för Ålands passagerarsjöfart.

Så, vad göra? Lite förslag inför det fortsatta arbetet:

1. Använd våra åländska medarbetare och SFP:s europaparlamentariker i Bryssel. Då Henrik Lax (SFP) var europaparlamentariker fick landskapsregeringen igenom några mycket positiva förändringar i Europaparlamentet genom sin specialrådgivare Andreas Backfolk.

2. Jobba kunskapsintensivt och samla alla de skarpaste hjärnorna vi har i en ”skattegränsgrupp”, lite på samma sätt som vi jobbat med SVT Play-frågorna för att nå en enklare vardag för Ålands landbaserade företagare.

3. Om ovanstående två punkter misslyckas, anordna ett ”skattegränstoppmöte” på Åland. Förslagsvis tillsammans med Nordiska rådet där skattefrågorna nu blivit ett av de prioriterade frågorna.

Detta bör dock bara göras om ovanstående två punkter misslyckas och det bör göras med stor finess, med fokus på att Ålands företagare drabbas oproportionerligt av skattegränsen, vilket inte var grundavsikten och vilket inte heller är bra för Finland dit alla företagarnas skatter betalas.

Moderat samling gick till val på att skattegränsen ”får finnas men inte märkas”. Det bådar gott att se att nästan alla som hittills uttalat sig verkar omfatta just det.

Wille Valve

vice ordförande, MSÅ

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare