En sak är jag säker på när det kommer till skattegränsen: Taktiken med att ”åka ner till Bryssel och drämma näven i bordet” är i grunden fel. Skattegränserna uppfattas i EU som ett slags ”extra” och med jämna mellanrum förekommer inom EU försök till ”total harmonisering".

Det har hittills inte lyckats och lär inte göra det. Det vore ödesdigert för Ålands passagerarsjöfart.

Så, vad göra? Lite förslag inför det fortsatta arbetet:

1. Använd våra åländska medarbetare och SFP:s europaparlamentariker i Bryssel. Då Henrik Lax (SFP) var europaparlamentariker fick landskapsregeringen igenom några mycket positiva förändringar i Europaparlamentet genom sin specialrådgivare Andreas Backfolk.

2. Jobba kunskapsintensivt och samla alla de skarpaste hjärnorna vi har i en ”skattegränsgrupp”, lite på samma sätt som vi jobbat med SVT Play-frågorna för att nå en enklare vardag för Ålands landbaserade företagare.

3. Om ovanstående två punkter misslyckas, anordna ett ”skattegränstoppmöte” på Åland. Förslagsvis tillsammans med Nordiska rådet där skattefrågorna nu blivit ett av de prioriterade frågorna.

Detta bör dock bara göras om ovanstående två punkter misslyckas och det bör göras med stor finess, med fokus på att Ålands företagare drabbas oproportionerligt av skattegränsen, vilket inte var grundavsikten och vilket inte heller är bra för Finland dit alla företagarnas skatter betalas.

Moderat samling gick till val på att skattegränsen ”får finnas men inte märkas”. Det bådar gott att se att nästan alla som hittills uttalat sig verkar omfatta just det.

Wille Valve

vice ordförande, MSÅ

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare