Kommentarer

Ja du Igge. Klart att du

Ja du Igge. Klart att du gillar skatter. Det är ju de som finansierar din överstora veckopeng. Om jag läst din insändare utan att veta vem som skrivit den hade jag nog tänkt -vilken duktig mellanstadieelev. Men ack så naiv. Snart växer han till sig och förstår vad det handlar om.

Båd' stat och lagar oss

Båd' stat och lagar oss förtryckta , vi under skatter digna ner ! Så sjunger sossarna på första maj ! Internationalen ! Och generalerna får passa sig , för dom skall skjutas säger sången som sjungs av sossarna.

Borde inte lagtingspolitiker

Borde inte lagtingspolitiker betala en högre skatt, än vi som är anställda inom privata sektorn? Minst hälften av politikernas skattefinansierade "lön" borde återbetalas till samhället i form av skatt. I synnerhet som de själva höjer sina löner, till skillnad från oss, som får betydligt lägre löneförhöjning , som avtalas mellan arbetsgivares och löntagares organisationer. Visserligen har politikerna tillsatt en "opolitisk" kommission som skall föreslå arvodets storlek, men hur skulle det se ut om sagda kommission skulle föreslå en arvodessänkning ? Det skulle nog bättre motsvara vissa ledamöters "arbetsinsats" under de fyra år de suttit en valperiod i lagtinget. Högst 10,- euro per månad borde de mest arbetssamma få i löneförhöjning, samma som de anser att skall räcka till som "löneförhöjning" för dem som har det sämst i vårt samhälle.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

Fler insändare