Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år. Ett av inriktningsmålen har över en längre tid varit polisens närhet och tillgänglighet för ökad trygghet i samhället. Detta gäller hela Åland, inklusive skärgården.

Skärgården är en utmanande verksamhetsmiljö för polisen då polisen inte har fasta lokaler, egen båt eller personal placerad där. Avståndet från Mariehamn och begränsningarna på grund av skärgårdsfärjors tidtabeller eller Gränsbevakningens möjlighet att ge handräckning för transporten gör att det automatiskt tar länge för polisen att nå fram till händelseplatsen.

Polisen har möjlighet att begära handräckning av Gränsbevakningen och gör även det regelbundet. Samarbetet gör att täckningen är bättre än om polisen allena skulle täcka alla uppdrag. Tyvärr uppstår det situationer där det inte finns möjlighet att sända en patrull på plats, eller där det tar så länge att få en patrull på plats att den operativa ledningen tvingas göra prioriteringar. Utgångspunkten är ändå alltid att ärendet i mån av möjlighet sköts.

När det gäller brottsutredning och tillståndsärenden kan man kompensera bristen på närvaro med tjänster över nätet men någon sådan möjlighet finns inte vid alarmuppdrag, till exempel vid nämnda rattfylleriärenden (28.7). Det är här de största utvecklingsbehoven fortsättningsvis ger sig till känna. Polismyndigheten har den här sommaren gjort arbetstidsförändringar för att möjliggöra ökad närvaro i skärgården och då har övervakningen riktats primärt mot trafiken. Trots förändringarna är polisen närvaro en bråkdel i skärgården än vad den är på fasta Åland.

Myndigheten ser regelbundet över hur vi bättre kan täcka de behov som finns i skärgården, fullt medvetna om att behovet att öka närvaron är väldigt stort. Ur ett långsiktigt perspektiv har skärgårdsproblematiken behandlats av flera polismästare under årens lopp.

Tillsammans med den åländska polisstyrelsen och landskapsregeringen arbetar myndigheten fortsättningsvis och kontinuerligt för att förbättra servicen och skärgården beaktas alltid. Detta arbete fortsätter som bäst med nuvarande polisstyrelse.

Att polisens närvaro rapporteras i sociala medier och Whatsapp-grupper med mera så fort vi patrullerar i skärgården är både negativt och positivt. Negativt i den bemärkelsen att det försvårar övervakning av bland annat rattfyllerister, positivt i den bemärkelsen att det gör trafiken säkrare, fastän blott temporärt. Här har varje kommuninvånare ett eget val att göra som direkt inverkar på säkerheten.

Det som absolut inte får ske är att man slutar meddela polismyndigheten om ärenden som uppdagas! Polismyndighetens önskan är att man fortsätter anmäla till polisen när man misstänker rattfylleri eller andra brott, oberoende var de sker. Medborgare och samhället över lag ska inte ge upp på grund av svåra omständigheter, utan ställa krav på myndigheter och beslutsfattare att producera mera och ge bättre service.

I skärgårdens fall är det fråga om att långsiktigt orka jobba fram praktiska förbättringar i polisens verksamhet som tjänar skärgårdsborna och säkerheten i skärgården. Ålands polismyndighet arbetar dagligen för att vara hela Ålands polis, inklusive skärgårdens.

Johan Pawli

polismästare

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare