Kommentarer

Varje individ, varenda familj

Varje individ, varenda familj, samtliga företag måste gå på plus. Det vill säga, intäkterna måste vara högre än utgifterna. Samma sak med den offentliga sektorn. Där kan man balansera t.ex med att höja skatterna. Men det går inte i längden, någonstans tar det stopp. Ett annat sätt är att anpassa utgifterna. När man läser i dagens tidning att hela 36% arbetar i den offentliga sektorn borde varningsklockorna ringa. Se över kostnaderna, det finns många sätt att spara på bara viljan finns.

Instämmer, i stort sett, och

Instämmer, i stort sett, och tillfogar: Ett ord som inte låter sig förbigås vid en nu så aktuell problemlösning – det är ordet prioritera! Resultatet av en uppenbar brist på det ordet – det står utomordentligt tydligt till buds, i både vårt generellt sett sedan väldigt länge stora föregångsland, Sverige – och här hemma på ”vårt” alldeles ”egna” lilla Åland. Som genre betraktad framstår dock bristen som väsentligt olikartad. I Sverige ryms den huvudsakligen under rubriken ”Flyktinghjälp/integration kontra välfärdssamhälle”. Hos oss syns den – numera – tydligast i samband med vård av internt vattenbaserad infrastruktur – kontra gängse åldringsvård. Förövrigt lät bortgångne – och nu stort saknade Olle Salmén – förstå att för skötsel av både samhälls- och hushållsekonomi krävs i stort sett samma kunskap. Och med ledning därav – hur många av våra nuvarande ministrar är egentligen hänvisade till hjälp av en hushållerska?

Visst är det så att den

Visst är det så att den offentliga sektorn blivit för stor i förhållande till näringslivet. Och då är förmodligen prioriteringarna fel , men nu har vi också PAF pengar som slösas bort på kultur och idrott. Två grenar som måste stå tillbaks när ett samhälle inte har råd med allt.Ge PAF medel till sjukhus, äldrevård- och boende , där gör dom verklig nytta ! !

Det han säger är att vi inte

Det han säger är att vi inte kan leva över våra tillgångar och som sossarna lova guld och gröna skogar åt alla utan att titta på finansieringen. Därtill poängterar han att fokus och prioriteringar är åt skogen. Att många nu omdömeslöst springer med huvudet i vägen i bland annat miljöfrågan.

Bäste Findus, så här menar

Bäste Findus, så här menar jag, lite förenklat. Vid budgetering försöker varje avdelning höja summan genom s.k. kostnadsökningar. När året närmar sig slutet upptäcker man att det finns mycket kvar av budgeterade medel. Då blir det köpcirkus. Gör man inte av med pengarna blir summan lägre nästa år. Det är vad jag avser med att utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna.

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare