Kommentarer

Varje individ, varenda familj

Varje individ, varenda familj, samtliga företag måste gå på plus. Det vill säga, intäkterna måste vara högre än utgifterna. Samma sak med den offentliga sektorn. Där kan man balansera t.ex med att höja skatterna. Men det går inte i längden, någonstans tar det stopp. Ett annat sätt är att anpassa utgifterna. När man läser i dagens tidning att hela 36% arbetar i den offentliga sektorn borde varningsklockorna ringa. Se över kostnaderna, det finns många sätt att spara på bara viljan finns.

Instämmer, i stort sett, och

Instämmer, i stort sett, och tillfogar: Ett ord som inte låter sig förbigås vid en nu så aktuell problemlösning – det är ordet prioritera! Resultatet av en uppenbar brist på det ordet – det står utomordentligt tydligt till buds, i både vårt generellt sett sedan väldigt länge stora föregångsland, Sverige – och här hemma på ”vårt” alldeles ”egna” lilla Åland. Som genre betraktad framstår dock bristen som väsentligt olikartad. I Sverige ryms den huvudsakligen under rubriken ”Flyktinghjälp/integration kontra välfärdssamhälle”. Hos oss syns den – numera – tydligast i samband med vård av internt vattenbaserad infrastruktur – kontra gängse åldringsvård. Förövrigt lät bortgångne – och nu stort saknade Olle Salmén – förstå att för skötsel av både samhälls- och hushållsekonomi krävs i stort sett samma kunskap. Och med ledning därav – hur många av våra nuvarande ministrar är egentligen hänvisade till hjälp av en hushållerska?

Visst är det så att den

Visst är det så att den offentliga sektorn blivit för stor i förhållande till näringslivet. Och då är förmodligen prioriteringarna fel , men nu har vi också PAF pengar som slösas bort på kultur och idrott. Två grenar som måste stå tillbaks när ett samhälle inte har råd med allt.Ge PAF medel till sjukhus, äldrevård- och boende , där gör dom verklig nytta ! !

Det han säger är att vi inte

Det han säger är att vi inte kan leva över våra tillgångar och som sossarna lova guld och gröna skogar åt alla utan att titta på finansieringen. Därtill poängterar han att fokus och prioriteringar är åt skogen. Att många nu omdömeslöst springer med huvudet i vägen i bland annat miljöfrågan.

Bäste Findus, så här menar

Bäste Findus, så här menar jag, lite förenklat. Vid budgetering försöker varje avdelning höja summan genom s.k. kostnadsökningar. När året närmar sig slutet upptäcker man att det finns mycket kvar av budgeterade medel. Då blir det köpcirkus. Gör man inte av med pengarna blir summan lägre nästa år. Det är vad jag avser med att utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna.

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Efter landskapsregeringens olycksaliga beslut i slutet av förra veckan har jag fått frågan av många om vad jag, som lagt ner mycket tid och pengar på att jobba för en tunnel, tycker om detta.

Under senaste tiden har jag hört från olika håll att Omsorgens korttidsverksamhet ska stänga. Efter lite efterforskningar hittade jag info om detta.

På senare tid har Ålands skattegräns och försäljningen av tax-free produkter debatteras rikligt i massmedia. Debattörerna är för eller emot gränsen, men ingen påtalar den negativa påverkan på vår miljösom taxfreetrafiken orsakar.

För att kunna diskutera den kommande skärgårdstrafiken vore skäligt att diskutera energilösningarna.

Anbudshandlingarna reglerar vem som har rätt att medverka. Detta gällde för anbuden på Föglötrafiken:

• Erfarenhet av trafik fem år med färjor om minst 300 ton dödvikt. Exempelvis ms Alfågeln är 300 ton.

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Fler insändare